Vattenledningar

SSABs svetsade stålrör kan användas i vattenledningar där det maximala drifttrycket normalt är 16 bar. Rörskarvar levereras för diametrar ≥ DN 400.

Downloads
På denna sida

Fogningsmetoder

Rörfogar kopplar ihop rör och förbindningar till en integrerad rörledning.

Fogar kan indelas i två huvudtyper: spänningshållfasta och icke spänningshållfasta. Fogar kan även delas in efter användningsområde.

Rörskarvar

Invändigt och utvändigt belagda rörskarvar kan lätt fogas ihop med varandra.

Förutom standardskarvar levererar SSAB även skarvar som är anpassade efter kundens specifikationer, vilket väsentligen förbättrar ändringsbarheten i systemet.

Beläggningar

Utvändig och invändig beläggning förlänger hållbarheten i vattenledningar av stål.

SSAB levererar vattenledningar med en yttre polyetylenbeläggning och ett invändigt betong- eller epoxyskikt som lämpar sig för användning med dricksvatten. Vi har också lämpliga invändiga beläggningar för avloppsvatten och dagvatten.

Tillgänglighet

Tillgänglighet och vikt per meter för vattenledningar

Vattenledningar

Godstjocklek [mm] / Vikt [kg/m]
6.3
7.1
8
8.8
10
11
12.5
14.2
16
DN400
62.2*
69.9
78.6
86.3
97.8
107
121
- -
DN500
77.9*
87.7
98.6
108
123
135
153
- -
DN600
93.8
106
119*
130
148
162
184
209
-
DN700
-
123
139*
152
173
190
215
244
274
DN800
- -
159
175*
198
218
247
280
314
DN900
- -
179
196
223*
245
278
315
354
DN1000
- -
199
219
248
273*
309
351
395
DN1200
- -
239
263
298
328
372*
422
475

*) Dimensioner som rekommenderas av SSAB

Stålsorter

Vanligaste stålsorter för SSABs tryckrör. Pålarna kan också specialbeställas i andra stålsorter.

Stålsort
Standard
Mekaniska egenskaper
Sträckgräns
Draghållfasthet
Förlängning
Reh[N/mm2] min
Rm[N/mm2]
A5[%] min
P235GH TC1
EN 10217-5
235
360 - 500
25
P355TR1
EN 10217-1
355
500 - 650
21

Order och leverans

Kontakta vår säljavdelning för att beställa spiralsvetsade rör och vattenledningar från SSABs lager eller direkt från bruket.

SSAB följer Allmänna bestämmelser, ALBIF 2000, för leverans av järn - och stålprodukter m m. med tillägg att parterna ska följa gällande lagstiftning och tillsynsbestämmelser och inte ägna sig åt korrupta affärsmetoder.

De tekniska leveransvillkoren för stålrör som tillverkats av SSAB motsvarar standarderna EN -5 17120.

Tryckrör levereras med buntlappar och SSABs pålmärkning för att möjliggöra fullständig spårbarhet.

Materialintyg för typ 1.3 enligt EN 10204 och PED-intyg enligt 97/23-EC tillhandahålls.

Miljöansvar och hållbarhet

SSAB utvecklar nya produkter och tjänster för att förbättra våra kunders prestanda inom hållbarhet och effektivitet.

Livscykelanalyser för SSABs produkter finns att tillgå i form av miljövarudeklarationer (EPD, Environmental product declaration). Tillverkningskedjan från råvara till färdig produkt, övervakas noggrant.

SSAB har infört CE-märkning av infrastrukturprodukter. Prestandadeklarationer (DoP, Declaration of Performance) anger de tekniska egenskaperna hos CE-märkta produkter.

 

Kundcase

Läs om våra kunders framgångar med SSABs infrastrukturprodukter