Vattenledningar

SSABs svetsade stålrör kan användas i vattenledningar där det maximala drifttrycket normalt är 16 bar. Rörskarvar levereras för diametrar ≥ DN 400.

Downloads

  Fogningsmetoder

  Rörfogar kopplar ihop rör och förbindningar till en integrerad rörledning.

  Fogar kan indelas i två huvudtyper: spänningshållfasta och icke spänningshållfasta. Fogar kan även delas in efter användningsområde.

  Rörskarvar

  Invändigt och utvändigt belagda rörskarvar kan lätt fogas ihop med varandra.

  Förutom standardskarvar levererar SSAB även skarvar som är anpassade efter kundens specifikationer, vilket väsentligen förbättrar ändringsbarheten i systemet.

  Beläggningar

  Utvändig och invändig beläggning förlänger hållbarheten i vattenledningar av stål.

  SSAB levererar vattenledningar med en yttre polyetylenbeläggning och ett invändigt betong- eller epoxyskikt som lämpar sig för användning med dricksvatten. Vi har också lämpliga invändiga beläggningar för avloppsvatten och dagvatten.

  Tillgänglighet

  Tillgänglighet och vikt per meter för vattenledningar

  Vattenledningar

  Godstjocklek [mm] / Vikt [kg/m]
  6.3
  7.1
  8
  8.8
  10
  11
  12.5
  14.2
  16
  DN400
  62.2*
  69.9
  78.6
  86.3
  97.8
  107
  121
  - -
  DN500
  77.9*
  87.7
  98.6
  108
  123
  135
  153
  - -
  DN600
  93.8
  106
  119*
  130
  148
  162
  184
  209
  -
  DN700
  -
  123
  139*
  152
  173
  190
  215
  244
  274
  DN800
  - -
  159
  175*
  198
  218
  247
  280
  314
  DN900
  - -
  179
  196
  223*
  245
  278
  315
  354
  DN1000
  - -
  199
  219
  248
  273*
  309
  351
  395
  DN1200
  - -
  239
  263
  298
  328
  372*
  422
  475

  *) Dimensioner som rekommenderas av SSAB

  Stålsorter

  Vanligaste stålsorter för SSABs tryckrör. Pålarna kan också specialbeställas i andra stålsorter.

  Stålsort
  Standard
  Mekaniska egenskaper
  Sträckgräns
  Draghållfasthet
  Förlängning
  Reh[N/mm2] min
  Rm[N/mm2]
  A5[%] min
  P235GH TC1
  EN 10217-5
  235
  360 - 500
  25
  P355TR1
  EN 10217-1
  355
  500 - 650
  21

  Order och leverans

  Kontakta vår säljavdelning för att beställa spiralsvetsade rör och vattenledningar från SSABs lager eller direkt från bruket.

  SSAB följer Allmänna bestämmelser, ALBIF 2000, för leverans av järn - och stålprodukter m m. med tillägg att parterna ska följa gällande lagstiftning och tillsynsbestämmelser och inte ägna sig åt korrupta affärsmetoder.

  De tekniska leveransvillkoren för stålrör som tillverkats av SSAB motsvarar standarderna EN -5 17120.

  Tryckrör levereras med buntlappar och SSABs pålmärkning för att möjliggöra fullständig spårbarhet.

  Materialintyg för typ 1.3 enligt EN 10204 och PED-intyg enligt 97/23-EC tillhandahålls.

  Miljöansvar och hållbarhet

  SSAB utvecklar nya produkter och tjänster för att förbättra våra kunders prestanda inom hållbarhet och effektivitet.

  Livscykelanalyser för SSABs produkter finns att tillgå i form av miljövarudeklarationer (EPD, Environmental product declaration). Tillverkningskedjan från råvara till färdig produkt, övervakas noggrant.

  SSAB har infört CE-märkning av infrastrukturprodukter. Prestandadeklarationer (DoP, Declaration of Performance) anger de tekniska egenskaperna hos CE-märkta produkter.

   

  Kundcase

  Läs om våra kunders framgångar med SSABs infrastrukturprodukter