Beläggningar

Färgbeläggning

För hamnkonstruktioner eller vid andra svåra förhållanden kan det vara en fördel att skydda hela pålar eller delar av dem med en yttre beläggning. SSAB levererar rostskyddsbehandlade stålrör med skyddsmålning eller treskikts HDPE-beläggning. Skyddsmålningen görs med en kombination av skyddsfärger enligt EN ISO 12944-5.

Förbehandling, målning och kontroll av målningen samt test av beläggningen utförs enligt EN ISO 12944. Även låsprofilsektioner och spontprofiler kan skyddas mot korrosion med hjälp av skyddsbeläggning.

Treskiktsbeläggning

Utförandet och kvalitetsgarantin för treskiktsbeläggningen följer standarden DIN 30 670. Här skyddar en epoxyfilm pålen mot korrosion medan en polyetylenfilm skyddar epoxyfilmen mot skador. Treskiktsbeläggningen kan appliceras på rör som är 10–18,1 meter långa. Längre rör är skarvsvetsade, och skarven skyddas med en fogbeläggning.