SSAB planerar att påskynda övergången till fossilfritt stål med 15 år

Som framgår av avsnitten nedan bedrivs allt intensivare arbete för att förverkliga visionen om klimatneutrala fordon. SSABs styrelse har fattat ett policybeslut om att i grunden omvandla den nordiska produktionen av tunnplåt och påskynda företagets gröna omställning. Beslutet grundade sig på den snabbt växande efterfrågan på fossilfritt stål.

Hur kan SSAB bli fossilfritt så snabbt?

Planen är att ersätta det befintliga systemet med nya ministålbruk, vilket kommer att resultera i ett bredare produktprogram och ett förbättrat kostnadsläge. Ambitionen är att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen till 2030, 15 år tidigare än vad som tidigare aviserats. För att kunna uppnå denna ambition måste även nödvändig infrastruktur, i synnerhet tillgång till fossilfri el, finnas på plats i tid.

Befintliga anläggningar kommer att ersättas av ministålverk som bland annat erbjuder följande fördelar:

  • Ett förfinat ”dimensionsprogram” för att ytterligare förbättra toleranserna för fordonsstål.
  • Betydligt kortare ledtider genom effektivare produktion.
  • Ökad flexibilitet för att kunna reagera på fluktuationer i verksamheten.
  • Ökad kapacitet och ett bredare utbud av Docol® AHSS/UHSS fordonsstålsorter.
  • Lägre kostnader.
  • Och naturligtvis elimineringen av koldioxidkostnader när SSABs gamla masugnar tas ur drift.
Stålverket i Rahe från ovan

Flygfoto över SSABs stålverk i Rahe. Enligt den nya planen kommer Luleå och Rahe att omvandlas till kostnadseffektiva ministålverk med ljusbågsugnar och valsverk. Borlänge och Hämeenlinna kommer att vidareutvecklas i linje med de nya produktionsprocesserna.

Våra kunder efterfrågar fossilfria produkter från SSAB. Vi kan lösa de tekniska utmaningarna och har en stark finansiell ställning.

Martin Lindqvist, VD SSAB

”Våra kunder efterfrågar fossilfria produkter från SSAB. Vi kan lösa de tekniska utmaningarna och har en stark finansiell ställning. Om vi kan lösa frågan om kraftförsörjning och miljötillstånd tillsammans med övriga samhället kan vi genomföra övergången 15 år tidigare än den tidigare kommunicerade planen. Vi kan finansiera planen genom vårt eget kassaflöde, vilket resulterar i ett bredare produktprogram och ett förbättrat kostnadsläge”, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef för SSAB. Läs hela nyhetsmeddelandet om SSABs accelererade fossilfria planer.

Världens första fordon av fossilfritt stål: en självkörande lastbärare för gruvor från Volvo Group
Världens första fordon av fossilfritt stål: en självkörande lastbärare för gruvor från Volvo Group

Vätgasreducerat järn från HYBRITs pilotanläggning i Luleå användes för att tillverka världens första fossilfria stålfordon: en självkörande lastbärare för gruvor från Volvo Group.

Det första fordonet tillverkat av fossilfritt stål är redan här

Världens första fordon tillverkat av SSABs fossilfria stål avtäcktes den 13 oktober 2021 av Volvokoncernen. Det är inte en bil, utan en lastbärare avsedd för gruvor och stenbrott.

Vid presentationen sade Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvo Group, att ”Volvo Group har åtagit sig att utveckla attraktiva, säkra och effektiva nya fordon och maskiner som banar väg för ett mer hållbart transport- och infrastruktursystem i framtiden”.

”Den gröna omställningen är möjlig och ger resultat”, anmärkte Martin Lindqvist, VD och koncernchef på SSAB. ”Exempelvis har våra fossilfria stål samma mekaniska egenskaper och prestanda som våra befintliga stålsorter. Formning av stålen till komponenter sker på samma sätt. Enda skillnaden är att den ena ståltillverkningsmetoden är hållbar och den andra inte är det.”

En klimatneutral personbil till 2030

Projektet Polestar 0 har som mål att bygga en klimatneutral bil genom att eliminera utsläppen i hela leveranskedjan. Samarbetet mellan det svenska elbilsföretaget Polestar och SSAB kommer att studera alla möjligheter att använda SSABs rena stål framställt med direktreducerat järn (via grön vätgas). I detta ingår användning av fossilfritt stål som ersättning för både konventionellt fordonsstål och andra material med stort koldioxidavtryck.

Tidskriften The Drive uttrycker det så här: ”Polestar siktar på att bygga en verkligt klimatneutral bil till 2030 genom att ändra sina tillverkningsmetoder istället för att klimatkompensera genom att plantera träd.”

Thomas Ingenlath, VD för Polestar, konstaterar att SSAB ”...visar vägen inom tillverkning av kvalitetsstål utan koldioxidutsläpp. SSABs lösningar kommer att vara ovärderliga för Polestar när vi minskar koldioxidutsläppen i våra tillverkningsprocesser och de material vi använder.”

Polestars strategi bygger på samarbete under hela utvecklingsprocessen och i hela värdekedjan – från leverantörerna hela vägen till återförsäljarna. ”Polestar”, fortsätter The Drive, ”verkar inte vara ett företag ... [som] vill behålla de avgörande framsteg som kan uppnås i projektet för egen räkning.”

Samtidigt har Mercedes-Benz inlett ett samarbete med SSAB där man kommer att använda SSABs fossilfria stål i sina karosser år 2023. Mercedes-Benz slutliga mål är att göra hela värdekedjan koldioxidneutral.

Projekt Polestar 0

Noll koldioxidutsläpp under hela livscykeln är målet för projektet 2030 Polestar 0.

Även underleverantörerna attraheras av grönt stål

Faurecia, en av världens ledande tillverkare av fordonskomponenter, leder jakten på hållbar mobilitet i allt från sin tillverkning av vätgastankar för fordon till vad de kallar ”framtidens förarplats – en uppkopplad, personanpassad och förutseende förarplats”.

Faurecia är den första underleverantören inom fordonsindustrin som utforskar möjligheterna med SSABs fossilfria stål och siktar på att bygga sina sätesramar av fossilfritt, avancerat höghållfast stål (AHSS) till 2026. ”Faurecia har under en tid fokuserat på AHSS för att göra sina bilkomponenter starkare, lättare och säkrare”, säger SSABs Martin Lindqvist.

”Det här är ett stort framsteg i vår strävan att bli koldioxidneutrala inom scope 3-utsläpp”, säger Patrick Koller, VD för Faurecia.

Detta är ett stort framsteg i vår strävan att bli koldioxidneutrala inom scope 3-utsläpp

Patrick Koller, VD Faurecia

Säteskonstruktion

Faurecia använde redan Docol® AHSS-stål när man tillkännagav sitt mål att utveckla en fossilfri säteskonstruktion till 2026.

En ekonom ställer frågan:

Har fordonstillverkarna råd att INTE använda grönt stål?

”Om vårt samhälle ska bli hållbart krävs gröna leverantörskedjor och att all vår produktion blir miljövänlig”, säger Fredrik N G Andersson, docent vid Lunds universitet.

”I min forskning fann jag att när tillverkare ställs inför dyrare råmaterial reagerar de genom att höja effektiviteten och produktiviteten ...

”Den högre kostnaden för hållbara material, som fossilfritt stål, är egentligen inte en samhällskostnad ... Det blir en samhällsnytta, inte bara för miljön – utan även ekonomiskt. Ja, att bli mer hållbar och ekologisk är en enorm kostnad – och en enorm utmaning. Men om du ligger i framkant är det du som har utvecklat den nya tekniken – och fått de nya färdigheterna och kunskaperna. Då har du en enorm konkurrensfördel jämfört med alla andra.

”Omställningen [till hållbara fordonsmaterial] är tekniskt möjlig. Den är ekonomiskt möjlig. Den kräver att företag och hushåll ändrar sin inställning. Allt är möjligt. Och samhället förändras hela tiden.”

För information om hur SSAB tillverkar sitt praktiskt taget koldioxidfria stål, se fossilfritt stål och HYBRIT: Samarbetet mellan kraft-, gruv- och stålföretagen har gett dem en tätplats inom tillverkning av vätgasreducerat stål.

Fredrik N G Andersson, ekonom

Fredrik N G Andersson, ekonom: ”Det är uppenbart att vår nuvarande tillvaro inte är hållbar ... och att samhället hela tiden förändras.”

Relaterat innehåll