Framtidssäkra dina livscykelanalyser

Livscykelanalyser för fordon styr våra processer när vi eliminerar koldioxidutsläppen i vår framtida tillverkning av avancerat höghållfast fordonsstål.

På denna sida

Livscykelanalyser gör det omöjligt att dölja att vissa lätta material – som aluminium, kolfiberförstärkta plaster och magnesium – genererar flera gånger större utsläpp av växthusgaser än avancerat höghållfast Docol stål.

I takt med att fordonens direkta koldioxidutsläpp närmar sig noll läggs allt större fokus på det koldioxid som är inbäddat i era lätta material via livscykelanalyser av fordon.

Jämförelse av kg CO2 per kg tillverkat material

Comparison of kg CO2 per kg of material produced

Källa: WorldAutoSteel.

Ju mindre direktutsläpp från fordon desto större fokus på produktionen

The less tailpipe emissions, the bigger focus on production

Källa: WorldAutoSteel.

Ahss-tillverkning för utsläppsfria bilar

Materialmixen har stor inverkan på fordonets livscykelanalys. Att välja avancerat höghållfast stål är en bra början.

Din AHSS-källa påverkar mängden inbäddad koldioxid

Att välja AHSS-stål för viktminskning, hållfasthet och säkerhet är ett stort steg på vägen. Men du kan reducera fordonets inbäddade koldioxid ytterligare genom att välja en av de mest koldioxideffektiva, järnmalmsbaserade ståltillverkarna i världen: SSAB.

Den ultimata framtidsgarantin: fossilfri stålproduktion

Trots att SSABs stålproduktion redan är mycket koldioxideffektiv vill vi göra den ännu effektivare. Redan 2025 kommer vi att ytterligare reducera våra svenska koldioxidutsläpp med 25 % genom att börja konvertera våra masugnar till ljusbågsugnar. 

Vårt slutmål är att helt ersätta kol och koks med vätgas som reduktionsmedel i en process med endast vattenånga som biprodukt. 

Vårt Hybrit-projekt syftar till att tillhandahålla fossilfri stålproduktion 2045. Det innebär framtidssäker hållbarhet för dina koldioxidfria fordon!

Indexerad klimatpåverkan: Ton CO2e/ton kallvalsad stålprodukt

The indexed carbon efficiency in iron making based on coal consumed 2012

Källa: thinkstep, BF GWP benchmarking, 2019, and SSAB EPD data.

Maximera fordonets konstruktion, effektivisera tillverkningen

Nya stålsorter med hög formbarhet möjliggör smarta konstruktioner och effektiv produktion.

chart over product development and design

Myndigheterna ställer allt högre krav på hållfasthet för viktiga säkerhetskomponenter i fordon – samtidigt som du försöker göra dina fordon lättare. Lyckligtvis använder sig Docol av branschens mest avancerade datormodeller för att med stor precision hjälpa dig att fastställa hållfastheten för konstruktioner och komponenter utförda i tunnare AHSS-stål.

Använd komplexa geometrier med större förtroende i tillverkningen

När du använder mer komplexa geometrier för att göra komponenterna starkare med mindre materialåtgång hjälper vi dig att välja rätt AHSS-stålsort för dina tester baserat på lokal formbarhet, kvalitet på klippkanter, hålexpansion och andra nyckelkriterier för dina konstruktioner.

Våra tillverkningsexperter samarbetar med materialexperter för att lösa dina specifika utmaningar vid formning av AHSS. Exempelvis har kantduktiliteten stor inverkan på risken för mikrosprickor, grader och även för att komponenter går sönder. Hur vårt avancerade höghållfasta stål ska svetsas är en annan nyckelfaktor där vi kan bidra.

Genom att involvera oss tidigt i konstruktionsprocessen kan vi hjälpa er att undvika dyra och onödiga problem (spill, driftavbrott, återkallelser) i ett senare led.

Grönare fordonstillverkning med kallformade komponenter i avancerat höghållfast stål

Dina produktionstekniker vill helst använda kallformning av AHSS när det är möjligt: det sparar energi, ökar produktionslinjens flexibilitet och eliminerar onödiga steg som uppvärmning av komponenter och laserskärning.

Docol har ett brett utbud av avancerade höghållfasta stålsorter som passar din kallformningsproduktion.

Varför engagerar vi oss tidigt?

Genom tidig medverkan i produktutveckling och konstruktion skapar vi ett produktivt och kostnadseffektivt projekt. När vi har ett nära samarbete och delar kunskaper och erfarenheter når vi längre.

Snäva toleranser = problemfri montering

Materialets jämna egenskaper leder till förbättrade produktionsresultat och besparingar.

Tillverkning av tunnare fordonskomponenter i AHSS innebär en material- (kostnads-) och viktbesparing men ställer samtidigt krav på snävare toleranser, inklusive jämn materialtjocklek och hög materialkvalitet. Fördelen med detta är att de snäva toleranserna gör AHSS-komponenterna mer exakta och lättmonterade – särskilt vid robotiserad tillverkning.

Docol AHSS-stål är mer måttstabilt i sig

SSAB tillverkar alltid samma avancerade, höghållfasta Docol stålsorter (t.ex. martensitiskt, tvåfas o.s.v.) vid samma verk. Våra AHSS-stålsorter är alltså mer enhetliga vilket ger konsekventare resultat vid komponenttillverkning och automatisk montering.

Därför är det inte konstigt att nästan alla originaltillverkare av fordonskomponenter väljer avancerade, höghållfasta Docol® stålsorter.

Lågkvalitativt AHSS

Material-related problems can kill your production uptime while producing expensive scrap.

Materialrelaterade problem kan hämma produktionen och leda till produktion av dyrbart spill.

Högkvalitativt AHSS

With each grade always processed at the same plant, Docol delivers exceptionally consistent, high-quality AHSS steels.

Varje Docol stålsort bearbetas alltid vid samma anläggning för att skapa ett extremt likartat och högkvalitativt avancerat höghållfast stål.

Material för framtidens mobilitet – redan idag

Morgondagens fordonsanvändare kommer att efterfråga livscykelvärden.

Framtidens bilar kommer att vara lättare, eldrivna, självkörande och delade. Föreställ dig de förarlösa taxibilar eller leveransfordon som snart är här – som körs dygnet runt och bara behöver stanna för uppladdning eller upplockning av nästa passagerare eller leverans. Intensiteten i fordonsutnyttjandet kan vara många gånger högre än för dagens bilar. Vad kommer det intensiva utnyttjandet att betyda för fordonens materialval?

Framtidens bil är lättare, starkare och säkrare

Det intensiva utnyttjandet av delade fordon kommer att leda till utökad användning av avancerat höghållfast stål för viktminskning, styrka och säkerhet.

Och det sker redan idag: andelen AHSS i bilar ökar för varje år.

Nya utmaningar, som att skydda batteripaketet i elfordon, hanteras med innovativa, sofistikerade och mycket starka konstruktioner i AHSS-stål. Vi är redo att hjälpa dig att ta dig an framtidens behov med lösningar i Docol avancerat, höghållfast stål.

Uppskattad totalstorlek på fordonsmarknaden i USA, EU och Kina

Estimated US, EU and China shared mobility market size

Källa: PwC och Strategy, 2017.

Helt återvinningsbara fordonsmaterial

Våra starka, sofistikerade AHSS-stålsorter är alltid helt återvinningsbara.

Stål kan återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora sina inneboende egenskaper. Det är ingen överraskning att stål är det överlägset mest återvunna materialet i världen. Och det kommer alltid att finnas stor efterfrågan på återvunnet stål.

Så när världens länder börjar reglera andelen återvunnet material i fordon kan du känna dig trygg med Docol® AHSS – lätt, starkt och hållbart – för att maximera din fordonskonstruktion och -tillverkning.

Stål kan återvinnas helt och oändligt antal gånger utan kvalitetsförlust

Steel can be recycled fully and indefinitely without loss of quality

Källa: Worldsteel 2012, Recycling of industrial materials in 2010.

Relaterat innehåll