Female Technical Engineer

Female Technical Engineer är ett program som riktar sig till kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter som vill maximera sin potential, bygga sitt nätverk och bidra till en ökad jämställdhet i näringslivet.

SSAB är ett av tio partnerbolag inom Female Technical Engineer med syfte att gemensamt bidra till att skapa en jämnare maktbalans inom näringslivet. SSAB som bolag är verksamt globalt, har cirka 15 000 medarbetare med olika förmågor, kompetenser och erfarenheter i fler än 50 länder. Att arbeta aktivt för att skapa en inkluderande kultur där vi hyllar och erkänner olikheter, är en viktig del av vår framgång. Vi är medvetna om att en arbetsstyrka präglad av mångfald ger en mängd olika förmågor, kompetenser och erfarenheter till vår arbetsplats, vilket i sin tur innebär bättre affärsmöjligheter.

 

Som deltagare i programmet får du träffa några av Sveriges största industriföretag och accelerera din karriär på kort och lång sikt. Programmet välkomnar 40 personer som deltar vid bland annat inspirationsdag, partnerbesök och avslutas med en gala där en av programdeltagarna utses till ”Årets Female Technical Engineer”.

Är du intresserad? Tipsa gärna en vän och klicka på länken nedan för att komma till programsidan. Ansökan till programmet öppnar 5 februari.