Grova pålar
Slagen grov RR-påle

Grova RR®- och RD®-pålar

Grova pålar med hög bärförmåga

Grova RR®- och RD®-pålar är baserade på spiralsvetsade stålrör av hög kvalitet. Pålsortimentet omfattar dimensioner från 400 till 1200 mm. Grova RR®- och RD®-pålar kan också tillverkas med kundspecifika diametrar och godstjocklekar. 

För mer detaljerad information om tvärsnittsegenskaper och stålsorter, se SSABs Anvisningar för projektering och installation av RR®- och RD®-pålar.

Tillämpningar:

 • Broar och väg- och järnvägskonstruktioner
 • Varv och pirer
 • Kontor- och affärsbyggnader
 • Industribyggnader
 • Vindkraftverk

RR®-påle

Slagna grova RR®-pålar (RR400–RR1200) är stålrörspålar som består av ett spiralsvetsat stålrör med pålsko som tillval.

De viktigaste fördelarna är hög bärförmåga tack vare stålets styrka samt utmärkt lastkapacitet, böjstyvhet och böjhållfasthet tack vare formen.
Läs mer

RR®-påle

Slagna grova RR-pålar (RR400–RR1200) är slagna stålrörspålar som består av ett spiralsvetsat stålrör med en pålsko som tillval.

De viktigaste fördelarna är bland annat hög bärförmåga tack var stålets styrka samt utmärkt lastkapacitet, böjstyvhet och böjhållfasthet tack vare formen.

Tillbehör

I de nordiska länderna är spetsburna grova RR-pålar vanligen utrustade med RR-bergskor.

Bergskor

 • Skyddar den nedre änden av pålen mot belastningar som skapas under installationen
 • Fördelar belastningarna direkt till pålspetsen och så jämnt som möjligt över pålrörets tvärsnitt
 • Hindrar pålspetsen att glida åt sidan

 

Det finns tre typer av bergskor. Den vanligaste typen av bergsko är utrustad med en dubb av byggstål eller härdat stål. I bergskor med ihålig dubb fylld med betong kan ett dragstag förankras i berget genom att borra igenom bergskon.

Pålspetsen kan även skyddas med bottenplattor av olika typ när en bergsko inte behövs.

Öppna pålar förses ofta med en spetsförstärkning i form av ett förstärkningsring som svetsas fast på röret redan i fabriken för att skydda pålen under installationen.

Nedan visas exempel på bergskor med dubb av konstruktionsstål, dubb av härdat stål och ihålig dubb samt en förstärkningsring.  

RD®-påle

Borrade grova RD®-pålar (RD400–RD1200) är speciella pålar som installeras genom borrning vid svåra mark- och miljöförhållanden.

Pålarna består av ett längd- eller spiralsvetsat stålrör. De kan borras genom alla naturliga markskikt hela vägen ner i berggrunden, med små avvikelser i position och lutning.
Läs mer

RD®-påle

Borrade grova RD-pålar (RD400–RD1200) är speciella pålar som installeras genom borrning vid svåra mark- och miljöförhållanden.

Pålarna består av ett längd- eller spiralsvetsat stålrör. De kan borras genom alla naturliga markskikt hela vägen ner i berggrunden, med små avvikelser i position och lutning.

Konstruktion:

RD400–RD1200-pålar är baserade på spiralsvetsade rör. 

 1. Spiralsvetsat pålrör
 2. Svetsad skarv
 3. Borrsko/ringborrkrona

 

Skarvning genom svetsning

När pålarna ska skarvas genom svetsning levereras de med ändarna fasade för svetsning enligt beställningen, i allmänhet med en vinkel på 30 grader. Ett spår kan maskinbearbetas i svetsfasningen för att användas som stöd för mekanisk svetsning.

Beläggningar

För utsatta konstruktioner kan det vara en fördel att skydda hela pålarna eller delar av dem med yttre beläggningar.

SSAB kan leverera pålrör med flera slags skyddsbeläggningar.

Läs mer

Beläggningar

Färgbeläggning

För hamnkonstruktioner eller vid andra svåra förhållanden kan det vara en fördel att skydda hela pålar eller delar av dem med en yttre beläggning. SSAB levererar rostskyddsbehandlade stålrör med skyddsmålning eller treskikts HDPE-beläggning. Skyddsmålningen görs med en kombination av skyddsfärger enligt EN ISO 12944-5.
Förbehandling, målning och kontroll av målningen samt test av beläggningen utförs enligt EN ISO 12944. Även låsprofilsektioner och spontprofiler kan skyddas mot korrosion med hjälp av skyddsbeläggning.

Treskiktsbeläggning

Utförandet och kvalitetsgarantin för treskiktsbeläggningen följer standarden DIN 30 670. Här skyddar en epoxyfilm pålen mot korrosion medan en polyetylenfilm skyddar epoxyfilmen mot skador. Treskiktsbeläggningen kan appliceras på rör som är 10–18,1 meter långa. Längre rör är skarvsvetsade, och skarven skyddas med en fogbeläggning.

Kostnadsbesparingar genom optimering av påldimensioner

Det finns goda möjligheter att minska kostnaderna genom korrekta beslut på planeringsstadiet, när stora delar av projektets totala kostnader fastställs.

Vår flexibla tillverkningsmetod för grova pålar möjliggör användning av projektspecifika dimensioner. Kostnadsbesparingar kan göras både genom projektspecifika materialtjocklekar och val av stålsorter för pålarna.

Pålar som tillverkas i längder som kunden specificerar hjälper till att minimera skarvsvetsning på plats och ger avsevärda besparingar i byggkostnader och tid. Upp till 39 m långa grova RR®- och RD®-pålar utan skarvsvetsar kan tillverkas på beställning. De längsta RR®-pålar med skarvsvetsar som SSAB levererat har varit 45 m långa.

 

Tillgänglighet för grova pålar: standardgodstjocklekar och diametrar. Längder upp till 39 meter utan skarvning. För projektspecifika dimensioner kontakta vår säljavdelning.. 

Standarddimensioner och tillgängliga stålsorter för grova stålrörspålar

  Diameter
 Godstjocklek
   [mm] 8
10
12.5
14,2
16
18
20  22 23
RR400 406,4 X X X
RR450 457,0 X X X  
RR500 508,0 X X X X *  
RR550 559,0 X X X X *  
RR600 610,0 X X X X X O  
RR650 660,0 X X X X X O  
RR700 711,0 X X X X X X O  
RR750 762,0 X X X X X X O *
RR800 813,0 X X X X X X O *
RR900 914,0   X
X X X X O *  
RR1000 1016,0 X X X X X O * *
RR1200 1220,0 X X X X X O * *

X = Stålsorter S440J2H, S550J2H och S355J2H          O = Stålsorter S440J2H och S355J2H

*) Vänligen kontakta vår försäljning för tillgänglighet

Standarddimensioner och tillgängliga stålsorter för grova stålrörspålar

X = Stålsorter S440J2H, S550J2H och S355J2H O = Stålsorter S440J2H och S355J2H*) Vänligen kontakta vår försäljning för tillgänglighet

Diameter
Godstjocklek

[mm] 8
10
12.5
14,2
16
18
20 22 23
RD400 406,4 X X X

RD450 457,0 X X X

RD500 508,0 X X X X *RD550 559,0 X X X X *RD600 610,0 X X X X X O


RD650 660,0 X X X X X O


RD700 711,0 X X X X X X O

RD750 762,0 X X X X X X O *
RD800 813,0 X X X X X X O *
RD900 914,0
X
X X X X O *
RD1000 1016,0
X X X X X O * *
RD1200 1220,0
X X X X X O * *

Downloads

Document type
1,14 Mb
530 Kb
1,08 Mb
English
515 Kb
English