Customer story

EAB använder SSAB Zero® i maskinchassin för att minska klimatavtryck

EAB tar tillsammans med sitt patenterade pallhanteringssystem Radioshuttle™ ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. I mars började EAB leverera maskinchassin, tillverkade i det utsläppsfria stålet SSAB Zero®, för att minimera företagets klimatavtryck.

EAB är ett familjeägt företag som utvecklar, tillverkar, säljer och monterar stålbyggnader, lagerinredningar och portar. Företaget har åtta dotterbolag, varav två i Sverige, övriga i Norge, Finland, Danmark, Holland, Tjeckien och Kanada. 

Nu vill företaget gå vidare i strävan mot att minska sitt klimatavtryck. 

–Vi har under lång tid haft ett nära samarbete med SSAB och fört en dialog där vi tydliggjort vår önskan om att implementera fossilfritt stål i våra produkter så fort möjligheten ges. Ett steg på vägen mot ett från gruvan fossilfritt tillverkat stål är deras SSAB Zero®, som vi nu kommer att använda till maskinchassin i vårt pallhanteringssystem Radioshuttle™, säger Per-Åke Andersson, CEO på EAB. 

SSAB Zero® är tillverkat av återvunnet stål. Det innebär i princip nollutsläpp under stålproduktion, utan massbalansallokering eller utnyttjande av utsläppsrätter. Stålet produceras därmed utan fossila utsläpp i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. 

Stålet har en given plats i framtiden 

–På EAB är vi övertygade om att stålet kommer att ha en given plats som konstruktionsmaterial även i framtiden. Som stor inköpare av stål, vill vi ta vårt ansvar genom att driva på och ta en aktiv del i utvecklingen mot fossilfria alternativ. Det gör vi dels genom att ställa krav på våra leverantörer, dels genom att öka medvetenheten och kunskapsnivån såväl internt på EAB som ute hos våra kunder. Det handlar om ett dedikerat samarbete i alla led, säger Per-Åke Andersson på EAB. 

Pallhanteringssystem med fokus på hållbarhet 

Valet att låta Radioshuttle™ bli först ut med att ha maskinchassin tillverkade i det utsläppsfria stålet är väl medvetet då detta system är en av EABs främsta profilprodukter och det system som gjort EAB framgångsrika inte minst på den internationella marknaden. EAB säljer idag sitt system Radioshuttle™ till kunder över hela världen. Det är ett helt egenutvecklat och patenterat pallhanteringssystem som utnyttjar lagerutrymmets fulla volym i alla temperaturzoner. Det semiautomatiserade systemet är skapat med hållbarhetsförtecken då syftet är att optimera kundens lagringsyta och därmed minska bland annat energiåtgången, vilket är av stor betydelse i framförallt kyl- och fryslager. Även arbetsmiljön blir bättre där detta system används. 

– Att nu kunna addera ytterligare en hållbarhetsfaktor genom att leverera själva chassit till maskinen i ett utsläppsfritt stål från SSAB, visar att vi i Sverige driver utvecklingen framåt. Därmed har det både ett konkret och ett symboliskt värde i vår intention att ta stålet in i framtiden med målet 0 vad gäller koldioxidavtryck, säger Per-Åke Andersson.

OM EAB 

EAB i Smålandsstenar är ett familjeägt företag som utvecklar, tillverkar, säljer och monterar stålbyggnader, lagerinredningar och portar. Företaget har åtta dotterbolag, varav två i Sverige, övriga i Norge, Finland, Danmark, Holland, Tjeckien och Kanada. Stålbyggnader och portar säljs företrädesvis på den nordiska marknaden. EABs lagerinredningssystem säljs över hela världen. EAB har 380 medarbetare som omsätter cirka 2 MDSEK. 

Kategori och taggar

Relaterade artiklar

dec 8
Customer story

Infra Supply väljer pålitliga och flexibla stålrör från SSAB för banbrytande projekt

Flexibilitet, pålitliga leveranser och lyhördhet: det var anledningarna till att Infra Supply valde SSAB som sin rörleverantör för en unik kylningslösning för en batterifabrik i Göteborg. När projektet är klart kommer de spiralsvetsade ståltryckrören att transportera behandlat avloppsvatten för kylning av fabriken innan vattnet återförs till fjärrvärmesystemet och används för att värma människors hem.

dec 4
Customer story

Nordec tillverkar och installerar stålkonstruktioner i SSAB Domex® till Finlands största bro någonsin

Den nya Kronbergsbron som håller på att byggas i Helsingfors kommer att förvandla stadsbilden och bli ett nytt landmärke i den finska huvudstaden. Stommen kommer att bestå av drygt 3 000 ton SSAB Domex® stål.

okt 11
Customer story

SSAB och Gestamp i samarbete för att skapa starkare och lättare fordon

Under de senaste åren har ”säkrare” och ”lättare” blivit de modeord som främst kännetecknar fordonsindustrins framtidsvision. Läs vidare för att ta reda på hur samarbetet mellan SSAB och kunden Gestamp underlättade framtagningen av en unik, skräddarsydd stålsort som kommer att leda till säkrare och lättare fordonsprodukter.