Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

20.11.2023

  96 000

75,1588

7 215 244,80

21.11.2023

  87 000

76,3480

6 642 276,00

22.11.2023

107 000

76,7925

8 216 797,50

23.11.2023

  82 000

77,2104

6 331 252,80

24.11.2023

120 000

76,8853

9 226 236,00

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 47/2023

492 000

37 631 807,10

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

2 332 500

166 622 988,60

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

20.11.2023

300 000

72,8680

21 860 400,00

21.11.2023

260 000

74,1878

19 288 828,00

22.11.2023

339 000

74,5926

25 286 891,40

23.11.2023

255 000

75,0419

19 135 684,50

24.11.2023

370 000

74,8712

27 702 344,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 47/2023

1 524 000

113 274 147,90

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

7 227 000

500 020 523,10

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 24 november 2023 till 9 559 500 aktier, varav 2 332 500 aktier av serie A och 7 227 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288