Installationen av vår nya slittlinje är i full gång och linjen beräknas vara klar för drift i September 2021.

Den nya linjen innebär en kvalitetssäkring och effektivisering tack vare möjlighet till ingångscoil med vikt upp till 25 ton och ytterdiameter om 1800 mm.

Linjen är också mer automatiserad för att reducera fysisk kontakt med materialet och därmed ytterligare minska risken för tillbud och olyckor.
Slittning av material med brottgräns upp till hela 2000 MPa kommer att bli möjligt i denna nya maskin!

 

SSAB Steel Service Center Arendal