Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) är ett frivilligt ramverk med riktlinjer för hur framåtblickande hållbarhetsmål integreras i obligationer. Bakom riktlinjerna, som lanserades under 2020, står ICMA – International Capital Markets Association. Genom att hållbarhetsmålen integreras åtar sig bolaget att göra investeringar som leder till en mer hållbar verksamhet.

– Med ramverket kan vi finansiera vår omställning till bättre villkor och vi får en direkt koppling till uppfyllandet av hållbarhetsmålen. Det blir tydligare för våra investerare hur de stödjer vår strategi, som långsiktigt leder till en betydande minskning av koldioxidutsläppen, säger Håkan Folin, SSABs CFO.

SSAB har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen med 35 % senast 2032 och målsättningen är att bli fossilfritt senast 2045. I dagsläget står SSAB för cirka 10 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Att utveckla en ny process för direktreducerad järnsvamp i samriskbolaget HYBRIT tillsammans med LKAB och Vattenfall, samt att stegvis ersätta masugnarna med ljusbågsugnar är viktiga faktorer för att lyckas med omställningen.

– SSABs klimatmål är ambitiöst men vi har en konkret och trovärdig plan. Det visas inte minst av att klimatmålet är vetenskapligt förankrat genom godkännande av Science Based Target Initiative (SBTi), som ett av de första stålbolagen i världen. SBTi har varit helt avgörande för att för att få det nya ramverket på plats, kommenterar Christina Friborg, Head of Sustainability på SSAB.Ytterligare information om ramverket kommer att publiceras på SSABs websida, https://www.ssab.com/company/sustainability

Kontaktpersoner:
Mia Widell, Head of Group Communications, [email protected], tel. + 46 76 527 25 01

Per Hillström, Head of IR, [email protected], tel. + 46 70 295 2912

Henrik Rodenström, Vice President and Head of Treasury, [email protected], tel. + 46 76 544 1014