Genom att använda flytande naturgas kan SSAB sluta använda oljebaserade bränslen och sänka de nuvarande nivåerna av stoff-, kväve-, svavel- och koldioxidutsläpp.  Naturgasen kommer att ersätta ungefär 90 procent av den gasol som tidigare användes i anläggningarna, även om gasol fortfarande behövs till exempel för gasskärning.

Raahen Voima bygger för närvarande en anläggning för att lagra LNG hos SSAB Brahestad. Två stora LNG-tankar, 35 meter långa och 6 meter i diameter, kommer på landsväg till anläggningen i slutet av november. LNG terminalen i Brahestad leveraras enligt nyckeln-i-handen principen av teknologikoncernen Wärtsilä.

Naturgasen transporteras till Brahestad med tankbilar från Manga LNG Oy:s terminal i Torneå i norra Finland. Leveranserna till Brahestad startar i början av 2018.

Manga LNG Oy, som äger LNG-terminalen i Torneå, är ett samarbete mellan Outokumpu Oyj, SSAB, Skangas och EPV Energia Oy. SSAB har en andel på 25 procent i terminalprojektet. SSAB har investerat cirka sju miljoner euro terminalprojektet samt cirka fem miljoner euro i LNG-lagret i Brahestad.

Övergången till naturgas är en del av SSABs strategi för att göra energisystemet ännu mer hållbart och kostnadseffektivt samt sprida riskerna genom att använda flera olika typer av bränsle. SSAB Borlänge gick över till flytande naturgas för några år sedan.

För mer information, kontakta:
Jarkko Matkala, platschef vid SSAB Brahestad, tel. +358 40 8443 226