SPG Steiner

Steiner Group består av flera olika dotterbolag som alla verkar inom olja och petrokemi. Steiner Engineering driver anläggningar medan affärsenheterna Prematechnik och Gastec levererar den toppmoderna teknik och utrustning som anläggningarna behöver. 

SPG Steiner har använt SSABs prefabricerade stålplåtar sedan 2007. Plåtarna används framförallt till tankar för låga temperaturer och kryogen-förvaring som SPG Steiners affärsenhet Adapt tillverkar. 

Steiner Groups Vice President Philippe Steiner förklarar att komplexa, nyckelfärdiga projekt, som dem som Adapt utför, vanligtvis kräver flera tusen ton stål.

– Genom att köpa SSABs prefabricerade plåtar kan vi optimera materialförbrukningen och samtidigt förbättra tidsplanerna samt garantera en extremt hög kvalitetsnivå, förklarar han.

Steiner tillägger att konkurrensen fortsätter att öka i olje- och petrokemi-branschen och därför söker han och hans kollegor ständigt efter innovativa sätt att genomföra projekt och leverera värde till kunderna. Han säger att SSAB bidrar till att stärka SPG Steiners konkurrenskraft på den internationella stålmarknaden med sina utbredda kunskaper och högkvalitativa produkter.

– Våra kunder arbetar med komplexa projekt i utmanande miljöer. Tid och kvalitet är alltid viktiga faktorer, oavsett om projektet finns i Europa, Ryssland, Mellanöstern eller Afrika. Tack vare SSABs innovativa inställning och det proaktiva stöd vi får vad gäller produktion, prefabricering och frakt, kan vi förbättra kvaliteten och spara värdefull tid på plats, säger han. 

Om SPG Steiner
Den tyska teknikkoncernen SPG Steiner är ett oberoende EPC-företag (Engineering, Procurement, Construction) som specialiserar sig på olje- och petrokemibranschen. Genom sina olika affärsenheter driver SPG Steiner olje- och petrokemianläggningar, och levererar komplexa lösningar och utrustning för montering på anläggningarna.

3 anledningar till att SPG Steiner använder prefabricerad stål från SSAB
• Prefabricerade plåtar sparar tid och pengar på anläggningarna.
• Snabbare leveranser möjliga tack vare att onödiga steg försvinner.
• Användning av prefabricerade plåtar optimerar materialförbrukningen.

Av Isabelle Kliger
Foto: SPG Steiner