Hardox är ett bekant namn inom alla typer av branscher sedan mer än 40 års tid. Hardox kommer att förbättra produktiviteten och förlänga produktlivslängden vid alla tillämpningar där stålet möter någon typ av slitage. Under årens lopp har SSAB kontinuerligt utvecklat Hardox för att nå nya hårdhets- och seghetsnivåer.

Ett av Hardox utmaningsområden har varit slitagesituationer i temperaturintervallen 300-500 °C*. Vanligt seghärdat slitstål blir mjukare vid höga temperaturer.

SSAB har tidigare rekommenderat kunderna att använda Toolox-stål för att klara varma förhållanden. Det har en hög slitstyrka och det behåller sin originella hårdhet och formstabilitet vid höga temperaturer. Men även om Toolox fungerar bra ur en teknisk synvinkel är det huvudsakligen tänkt till krävande verktygstillämpningar, exempelvis till att forma smält mässing, aluminium och glas.

Nu har SSAB överfört de värmeresistenta egenskaperna till Hardox HiTemp, en ny Hardox-kvalitet som finns att beställa från och med september 2016. Produktegenskaperna i Hardox HiTemp uppnås genom att använda högkvalitativa råmaterial i kombination med en noggrant kontrollerad tillverkningsprocess. Hardox HiTemp erbjuder en kostnadseffektiv lösning för slitstyrka vid höga temperaturer.

Hardox HiTemp levereras som plåtar i tjocklekar mellan 15-30 mm. Det kan normalt klippas, svetsas och bearbetas av samma typ av maskiner och teknik som används för vanligt stål.

För mer information om Hardox HiTemps prestandaegenskaper, kontakta:

Jenny Brandberg Hurtig, PhD

Produktchef för slitstål på SSAB Special Steels

Kontor: +46 155 25 46 18   Mobil: +46 70 237 30 85

E-post: [email protected]

*Temperaturintervallen är inte definitiv och den beror på slitageförhållandet. 300-500 °C motsvarar cirka 570-930 °F.

Bilder finns på SSABs mediabank