Duroxite® 100 Wire

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Duroxite® 100 WIRE är en svetstråd med fluxkärna för hårdpåsvetsning av komponenter som är utsatta för kraftigt glidslitage och måttligt till lågt stötslitage med hjälp av öppen bågsvetsning. Svetsgodset innehåller slitstarka material med en hög andel extremt hårda kromrika primära M7C3-karbider. Karbiderna har en typisk hårdhet 1700 HK1) och är jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitisk matris. Avspänningssprickor avslöjas naturligt efter svetsning. Duroxite® 100 WIRE lämpar sig för ett eller högst tre lager påsvetsning.

  1) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

  Viktiga fördelar

  • Samma slitstyrka garanteras från ytan ner till 75% djup i hårdpåsvetsningen med svetsgods i flera lager
  • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning

  Typiska tillämpningar

  Duroxite® 100 WIRE är främst avsett att användas för hårdpåsvetsning av slitdelar som är utsätta för slitage av jord, sand och andra abrasiva material upp till 350ºC (660ºF). Typiska användningsområden: Krosshammare, roterande krosskoner och höljen, dräneringspumpar, slamrör, linerplåt i dragskopor, valsar i kolpulveriserare, kokshammare, sandmuddring, gruv- och anläggningsutrustning samt siktplåtar.

  Standard dimensioner

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Standard diameter
   metrisk
   1.2 mm
   1.6 mm
   2.8 mm
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Standard diameter
    metrisk
    1.2 mm
    Standard diameter
    metrisk
    1.6 mm
    Standard diameter
    metrisk
    2.8 mm

    Mekaniska egenskaper

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa

     ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)

     Typisk helsvetsad metallythårdhet 1)
     Antal påsvetsade lager Klassificeringar Yta
     (g max)
     75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
     (g max)
     Hårdhet: Två skikt hårdpåsvetsning på ordinärt stål Hårdhet: Tre skikt hårdpåsvetsning på ordinärt stål
     Flera lager DIN 14700 T Fe15 g
     DIN 8555 MF 10 GF 60 G
     0.18 0.18 58 - 65 HRC 60 - 65 HRC
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan av hårdpåsvetsningen.

      2) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-procedur A är den strängaste testmetoden.

      3) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott motstånd från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Standard diameter
       Typisk analys av svetsgods (viktprocent)
       Metriska mått C
       (%)
       Mn
       (%)
       Si
       (%)
       Cr
       (%)
       Fe
       1.2 mm0.03125 mm 4.7 0.2 Up to 0.6 29.0 Balans
       1.6 mm0.06250 mm 5.5 0.2 Up to 0.6 29.0 Balans
       2.8 mm0.1094 mm 5.5 0.2 Up to 0.6 29.0 Balans
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Svetsrekommendationer

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Svetsförhållanden
         Strömstyrka Skyddsgas Svetslägen
         DCEP (Likströmselektrod positiv) Ingen (självskyddande) Horisontal, stigande, fallande
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Rekommendationer för svetsparametrar

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Diameter
           Strömstyrka (A)
           Spänning (V)
           Utstick
           Metriska mått Intervall Optimal Intervall Optimal Intervall Optimal
           1.2 mm0.03125 mm 110 - 250 190 24 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
           1.6 mm0.06250 mm 150 - 270 200 25 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
           2.8 mm0.1094 mm 250 - 450 300 28 - 32 30 20 mm - 45 mm 25 mm
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            Återhämtning 90 %

            Leveranstillstånd

            Dölj/visa specifika kolumner Redigera
            Välj kolumner att visa
             Standardförpackning
             Vikt
             Typ Metriska mått
             Spole 15 kg
             Spole 15 kg
             Spole 25 kg
             Jämför parametrar

             Välj en parameter att jämföra

             Jämförelse

              Standardförpackning
              Typ
              Spole
              Vikt

              Metriska mått
              15 kg
              Standardförpackning
              Typ
              Spole
              Vikt

              Metriska mått
              15 kg
              Standardförpackning
              Typ
              Spole
              Vikt

              Metriska mått
              25 kg

              Tillverkning och andra rekommendationer

              De hårdpåsvetsade komponenterna kan svetsas, skäras, formas och maskinbearbetas. Specifika rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr, eller rådfråga din lokala tekniska support.

              Säkerhetsåtgärder

              Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.