Duroxite® 100 Wire

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Duroxite® 100 Wire är en svetstråd med fluxkärna för hårdpåsvetsning av komponenter som är utsatta för kraftigt glidslitage och måttligt till lågt stötslitage med hjälp av öppen bågsvetsning. Svetsgodset innehåller slitstarka material med en hög andel extremt hårda kromrika primära M7C3-karbider. Karbiderna har en typisk hårdhet 1700 HK *) och är jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitisk matris. Avspänningssprickor avslöjas naturligt efter svetsning. Duroxite® 100 Wire lämpar sig för ett eller högst tre lager påsvetsning.

*) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

Viktiga fördelar

 • Samma slitstyrka garanteras från ytan ner till 75% djup i hårdpåsvetsningen med svetsgods i flera lager
 • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning

Typiska tillämpningar

Duroxite® 100 Wire är främst avsett att användas för hårdpåsvetsning av slitdelar som är utsätta för slitage av jord, sand och andra abrasiva material upp till 350ºC (660ºF). Typiska användningsområden: Krosshammare, roterande krosskoner och höljen, dräneringspumpar, slamrör, linerplåt i dragskopor, valsar i kolpulveriserare, kokshammare, sandmuddring, gruv- och anläggningsutrustning samt siktplåtar.

Standard dimensioner

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Standard diameter
  metrisk
  1.2 mm
  1.6 mm
  2.8 mm
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Standard diameter
   metrisk
   1.2 mm
   Standard diameter
   metrisk
   1.6 mm
   Standard diameter
   metrisk
   2.8 mm

   Mekaniska egenskaper

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa

    ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)

    Typisk helsvetsad metallythårdhet 1)
    Antal påsvetsade lager Klassificeringar Yta
    (g max)
    75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
    (g max)
    Hårdhet: Två skikt hårdpåsvetsning på ordinärt stål Hårdhet: Tre skikt hårdpåsvetsning på ordinärt stål
    Flera lager DIN 14700 T Fe15 g
    DIN 8555 MF 10 GF 60 G
    0.18 0.18 58 - 65 HRC 60 - 65 HRC
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

     2) ASTM G65 är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65 – procedur A är den strängaste testmetoden.

     3) ASTM G65 slagprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa konsekvent gott motstånd från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

     Provningsresultat för mekaniska egenskaper

     Provningsresultat för mekaniska egenskaper, svetsgodsets kemiska sammansättning, ythårdhet och viktförlust enligt ASTM G65-A erhölls från en svets som skapats och provats i enlighet med föreskrivna standarder och kan skilja sig från det förväntade resultatet i en viss tillämpning eller svetsad konstruktion. De faktiska resultaten varierar beroende på många faktorer, inklusive men inte begränsat till svetsprocedur, underlagets kemiska egenskaper och arbetstemperatur, svetskonstruktion och tillverkningsmetoder. Användarna uppmanas att kontrollera att alla tillsatsmaterial och metoder är lämpliga innan de används i de avsedda tillämpningarna genom testning eller på annat lämpligt sätt.

     Kemisk sammansättning

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Standard diameter
      Typisk analys av svetsgods (viktprocent)
      Metriska mått C
      (%)
      Mn
      (%)
      Si
      (%)
      Cr
      (%)
      Fe
      1.2 mm0.04688 mm 0.045" 4.7 0.2 0.6 27 Balans
      1.6 mm0.06250 mm 5.5 0.2 0.6 29 Balans
      2.8 mm0.1094 mm 5.5 0.2 0.6 29 Balans
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Svetsrekommendationer

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Svetsförhållanden
        Strömstyrka Skyddsgas Svetslägen
        DCEP (Likströmselektrod positiv) Ingen (självskyddande) Horisontal, stigande, fallande
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Rekommendationer för svetsparametrar

         Dölj/visa specifika kolumner Redigera
         Välj kolumner att visa
          Diameter
          Strömstyrka (A)
          Spänning (V)
          Utstick
          Metriska mått Intervall Optimal Intervall Optimal Intervall Optimal
          1.2 mm0.04688 mm 0.045" 110 - 250 190 24 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
          1.6 mm0.06250 mm 150 - 270 200 25 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
          2.8 mm0.1094 mm 250 - 450 300 28 - 32 30 20 mm - 45 mm 25 mm
          Jämför parametrar

          Välj en parameter att jämföra

          Jämförelse

           Återhämtning 90 %

           Leveranstillstånd

           Dölj/visa specifika kolumner Redigera
           Välj kolumner att visa
            Standardförpackning
            Diameter
            Vikt
            Typ Metriska mått Metriska mått
            Spole 1.2 mm0.04688 mm 0.045" 15 kg
            Spole 1.6 mm0.06250 mm 15 kg
            Spole 2.8 mm0.1094 mm 25 kg
            Jämför parametrar

            Välj en parameter att jämföra

            Jämförelse

             Tillverkning och andra rekommendationer

             De hårdpåsvetsade komponenterna kan svetsas, skäras, formas och maskinbearbetas. Specifika rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr, eller rådfråga din lokala tekniska support.

             Säkerhetsåtgärder

             Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.