""
""

Hållbarhet och höghållfasta stål

SSAB erbjuder kunderna ett brett urval av höghållfasta och slitstarka stål som möjliggör en mer effektiv energi- och materialanvändning samt ger styrka och hållbarhet för de tillämpningar där de används. Lättare fordon innebär även högre lastkapacitet och lägre bränsleförbrukning.


Optimerad vikt och bränsleförbrukning inom transportsegmentet

De miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att använda höghållfasta stål är betydande för aktiva konstruktioner som släp, lastbilar, materialhanterings- och lyftutrustning samt entreprenadmaskiner. För dessa tillämpningar kan fordonens vikt minskas genom användning av SSABs höghållfasta stål som möjliggör användning av tunnare plåttjocklek och ny konstruktionsdesign. Ny design kan även minska produktionskostnaderna, till exempel genom mindre behov av svetsning.

Lägre fordonsvikt innebär högre nyttolastkapacitet, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Vikten på släp som tillverkas av SSABs höghållfasta stål kan minskas med upp till 30 % jämfört med användning av traditionella stålkvaliteter. I tillämpningar som lyftutrustning, där det krävs hög bärförmåga, möjliggör användningen av höghållfasta stål starkare konstruktionslösningar. Samtidigt minskas konstruktionens materialtjocklek, vilket leder till minskad materialvikt som kan leda till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

Fordonstillverkarna efterlyser även lätta, hållbara material med bra miljöegenskaper och som framställts med hög resurseffektivitet. SSABs kallvalsade avancerade höghållfasta stål gör det möjligt att utveckla säkrare och lättare fordon med lägre utsläppsnivåer.

Våra avancerade höghållfasta stål har utvecklats särskilt för äkerhetstillämpningar i bilar, där kraven är höga vad gäller låg vikt och hög energiupptagningsförmåga.

Ökad livslängd för maskiner och utrustning

SSABs slitstål är seghärdade (Q&T) stål som används för olika maskiner och utrustningar inom segmenten gruvdrift, stenbrott, återvinning och vägbyggnad. Alla dessa tillämpningar förutsätter att stålet är hårt och starkt, vilket är utmärkande för seghärdade stål.

Användning av seghärdat stål i skopor, krossar, schaktblad, kvarnar och tippvagnar ger extra slitstyrka, vilket i sin tur förbättrar maskinernas prestanda och förlänger deras livslängd. Dessutom medför lättare maskiner kostnadsmässiga fördelar för slutanvändarna och minskad miljöpåverkan under maskinernas livstid.

Lägre energianvändning och förbättrad miljöprestanda genom ytbeläggningar

SSAB utvecklar nya, effektiva ytbeläggningar som minskar energianvändningen och underhållskostnaderna, förbättrar ytans hållbarhet och förlänger byggnaders livslängd. Det finns flera olika beläggningar som bidrar till en mer miljövänlig och hållbar konstruktion.

Termiska beläggningar reflekterar solinstrålning när de används på byggnadens utsida och värmestrålning vid användning på byggnadens insida, vilket ger minskad energianvändning för uppvärmning och kylning.

Vissa beläggningar är delvis baserade på vegetabilisk olja i stället för fossil olja – en teknik som SSAB har patent på och som är unik på marknaden. Resultatet är en förbättrad ytbelagd stålprodukt med längre livslängd och mindre miljöpåverkan.

Läs mer om vår produktportfölj med höghållfasta stål:

Strenx performance steel
Hardox wear plate
Docol high strength steel