Använd stål bättre: Miljömässiga fördelar med SSABs stål

Fokus i SSABs verksamhet är att utveckla och producera avancerade höghållfasta och seghärdade stål. Vi hjälper våra kunder att producera lättare och starkare produkter, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan under användningsfas.

Uppgradera och spara in på CO₂-utsläpp - SSABs koncept EcoUpgraded

Målet med konceptet EcoUpgraded är att hitta tillämpningar med god potential för att minska CO₂-utsläpp under användningsfasen. SSAB kan för varje specifik tillämpning jämföra de potentiella CO₂-besparingarna i användningsfasen med CO₂-utsläppen under tillverkningen och på så vis identifiera de produkter som kan dra mest nytta av en uppgradering till höghållfasta stål.
steel life cycle graph

Stålets livscykel

Stål är världens mest återvunna material och det kan återvinnas om och om igen utan att det förlorar sina egenskaper.

sustainability image

Hållbarhet och höghållfasta stål

Potentialen för att minska vikten och samtidigt öka produktiviteten och hållbarheten hos slutprodukter är en viktig miljöaspekt ur livscykelperspektiv.