Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

27.12.2023

120 000

77,3095

9 277 140,00

28.12.2023

145 000

77,3611

11 217 359,50

29.12.2023

 19 423

77,7506

1 510 149,90

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 52/2023

   284 423

22 004 649,40

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

4 489 777

335 612 317,30

 

  

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

27.12.2023

360 000

77,6487

27 953 532,00

28.12.2023

270 000

77,5972

20 951 244,00

29.12.2023

270 000

77,8926

21 031 002,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 52/2023

     900 000

      69 935 778,00

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

13 786 996

1 010 252 292,19

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 29 december 2023 till 18 276 773 aktier, varav 4 489 777 aktier av serie A och 13 786 996 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288