Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

22.01.2024

 150 000

72,8650

10 929 750,00

23.01.2024

 110 000

74,0348

  8 143 828,00

24.01.2024

 120 612

74,6921

  9 008 763,57

25.01.2024

   20 786

74,7846

  1 554 472,70

26.01.2024

 104 007

74,7579

  7 775 344,91

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 04/2024

   505 405

  37 412 159,17

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

6 745 267

504 249 645,87

 

  

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

22.01.2024

450 000

71,8086

32 313 870,00

23.01.2024

330 000

73,0485

24 106 005,00

24.01.2024

355 201

73,5113

26 111 287,27

25.01.2024

111 379

73,5802

  8 195 289,10

26.01.2024

399 554

73,4892

29 362 903,82

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 04/2024

  1 646 134

  120 089 355,18

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

20 638 130

1 518 799 074,88

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 26 januari 2024 till 27 383 397 aktier, varav 6 745 267 aktier av serie A och 20 638 130 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288