Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

15.01.2024

 100 000

75,2549

  7 525 490,00

16.01.2024

 155 000

74,9026

11 609 903,00

17.01.2024

 155 000

74,0989

11 485 329,50

18.01.2024

 160 000

73,6095

11 777 520,00

19.01.2024

 150 000

73,0436

10 956 540,00

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 03/2024

   720 000

  53 354 782,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

6 239 862

466 837 486,71

 

  

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

15.01.2024

310 000

74,8521

23 204 151,00

16.01.2024

455 000

74,2997

33 806 363,50

17.01.2024

460 000

73,2918

33 714 228,00

18.01.2024

460 000

72,7023

33 443 058,00

19.01.2024

460 000

71,9623

33 102 658,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 03/2024

  2 145 000

  157 270 458,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

18 991 996

1 398 709 719,69

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 19 januari 2024 till 25 231 858 aktier, varav 6 239 862 aktier av serie A och 18 991 996 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288