Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

02.01.2024

  85 786

77,6765

6 663 556,23

03.01.2024

140 000

76,4286

10 700 004,00

04.01.2024

150 000

76,1540

11 423 100,00

05.01.2024

  99 299

75,4220

7 489 329,18

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 01/2024

   475 085

  36 275 989,41

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

4 964 862

371 888 306,71

 

  

  

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

02.01.2024

390 000

77,7035

30 304 365,00

03.01.2024

340 000

76,4009

25 976 306,00

04.01.2024

400 000

76,1348

30 453 920,00

05.01.2024

300 000

75,3888

22 616 640,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 01/2024

  1 430 000

  109 351 231,00

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

15 216 996

1 119 603 523,19

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 05 januari 2024 till 20 181 858 aktier, varav 4 964 862 aktier av serie A och 15 216 996 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288