Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

18.12.2023

116 854

77,3507

9 038 738,70

19.12.2023

  45 000

78,447

3 530 115,00

20.12.2023

105 000

77,8461

8 173 840,50

21.12.2023

  90 000

78,2936

7 046 424,00

22.12.2023

110 000

77,3695

8 510 645,00

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 51/2023

466 854

36 299 763,20

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

4 205 354

313 607 667,90

 

 

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

18.12.2023

356 996

77,4767

27 658 871,99

19.12.2023

115 000

78,5569

9 034 043,50

20.12.2023

320 000

77,9765

24 952 480,00

21.12.2023

290 000

78,5361

22 775 469,00

22.12.2023

300 000

77,7878

23 336 340,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 51/2023

1 381 996

107 757 204,49

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

12 886 996

940 316 514,19

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 22 december 2023 till 17 092 350 aktier, varav 4 205 354 aktier av serie A och 12 886 996 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288