Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

06.11.2023

106 000

71,2934

7 557 100,40

07.11.2023

113 000

71,0216

8 025 440,80

08.11.2023

113 000

70,8334

8 004 174,20

09.11.2023

101 000

72,1531

7 287 463,10

10.11.2023

119 000

71,4999

8 508 488,10

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 45/2023

552 000

39 382 666,60

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 325 500

91 254 694,00

 

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

06.11.2023

325 000

69,0658

22 446 385,00

07.11.2023

350 000

68,7506

24 062 710,00

08.11.2023

350 000

68,6884

24 040 940,00

09.11.2023

317 000

69,8698

22 148 726,60

10.11.2023

330 000

69,3512

22 885 896,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 45/2023

1 672 000

115 584 657,60

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

4 073 000

271 235 697,70

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 10 november 2023 till 5 398 500 aktier, varav 1 325 500 aktier av serie A och 4 073 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288