Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

30.10.2023

95 000

65,7417

6 245 461,50

31.10.2023

140 000

66,6169

9 326 366,00

01.11.2023

140 000

67,3332

9 426 648,00

02.11.2023

89 000

70,0764

6 236 799,60

03.11.2023

114 000

71,4137

8 141 161,80

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 44/2023

578 000

39 376 436,90

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

773 500

51 872 027,40

 

 

  

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

30.10.2023

295 000

63,5182

18 737 869,00

31.10.2023

435 000

64,4608

28 040 448,00

01.11.2023

430 000

65,2805

28 070 615,00

02.11.2023

275 000

67,9715

18 692 162,50

03.11.2023

355 000

69,1674

24 554 427,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 44/2023

1 790 000

118 095 521,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

2 401 000

155 651 040,10

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 3 november 2023 till 3 174 500 aktier, varav 773 500 aktier av serie A och 2 401 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288