Under många år använda företager Excellent i Gävle olika leverantörers metallbelagda stål i sin tillverkning. Med en föränderlig marknad och brist på vissa stålsorter så upptäckte man fördelarna med  Galfan från SSAB.

Excellent är en traditionell svensk underleverantör som lever på sitt rykte och tillförlitligheten. Deras kunder ställer stora krav på leveranssäkerhet, kvalitet och kontinuitet. Samma sak gäller för de som ska leverera in materialen.

-  Vi är starkt beroende av att få kontinuerliga och trygga leveranser av material till vår tillverkning och över tid så har vi allt mer lutat oss mot SSAB. Det metallbelagda stålet Galfan kombinerat med ramorder, trygga leveranser, teknisk kompetens inom materialbehandling och svetsning har gjort stor nytta i vår verksamhet, säger Fredrik Östman, platschef på Excellent i Gävle.

Företaget har ett par stora kunder och Uponor är en av de viktigaste. De får två gånger i veckan leveranser av plåtskåp och andra installationer anpassade för VVS-industrin inom golvvärme  och tappvatten  till sitt konsignationslager i Västerås.

-  Kunderna har en hel del krav och bland annat så gäller C-3 klassning vilket gör Galfan från SSAB perfekt för vår tillverkning. Vi använder primärt 1-2 millimeters material vilket är väl anpassat till våra maskiner.


Började med en provleverans
För ett par år sedan anade Fredrik att tillgången på andra kvaliteter från andra ståltillverkare skulle skapa leveransproblem till Excellent. Han fick då förslaget av SSAB att testa Galfan.

-  Vi  har länge haft kontakter med Fredrik och vi lanserade Galfan vid en första provleverans. Efter en del tester och informationer från oss hur man bäst svetsar så tog det fart. De körde igenom hela processen – stansning, bockning, svetsning och  även pulverlackeringen. Resultatet blev mycket bra och tack vare de slätare ytorna så får vi nu leverera en hel del, säger Jan-Olof Melander, säljansvarig på SSAB i Arendal.

 

Anpassad svetstråd löste situationen
En av fördelarna med att köpa från SSAB är att det alltid – oavsett om man är stor eller liten kund – ingår teknisk support. I fallet med Excellent så fanns i början en del utmaningar med svetsningen men efter en insats och anpassning av svetstråd så löste det sig.

-  Det känns väldigt tryggt att veta att man alltid kan kontakta SSAB på den svenska, regionala marknaden och få svar och hjälp. De har dessutom handböcker och annan litteratur om går att ladda ner från hemsida, avslutar Fredrik Östman.

Som stor aktör på den nordiska hemmamarknaden så fokuserar SSAB på att utveckla den regionala och nationella affären och logistikflöden. Allt för att på olika sätt försöka minska transporter och sänka det totala koldioxidtrycket.

 

För mer information:

SSAB     Excellent
Jan-Olof Melander     Fredrik Östman
Säljansvarig SSAB Arendal     Platschef Excellent Gävle
E-post: [email protected]            E-post: [email protected]
Mobil: 070 983 31 05      Direkt: 026-22 22 321