Brand protection

SSABs varumärken innebär ett löfte till kunderna. 

– Det handlar om identitet. Det finns vissa förväntningar kopplade till våra varumärken, som vi som företag måste leva upp till, förklarar Johan Anderson, chef för varumärken och marknads-föring på SSAB Special Steels.

SSAB har många varumärken och de flesta kunderna känner till ett eller två.

– Varumärkena tas fram efter vad som är relevant för kunderna. Strenx är till exempel vanligt i branscher som producerar och använder stora lyftkranar, medan bilbranschen kanske känner till Docol bättre.

Falska produkter är vanliga och innebär stora risker för slutkunderna. 

– Det är mycket riskabelt att använda stål som inte är vad det säger sig vara. Ofta har materialet som använts för att skapa den falska produkten varit av mycket låg kvalitet från början. Dessutom kommer rekommendationerna för reparationer att vara helt fel om produkten är felmärkt, så riskerna är stora både säkerhetsmässigt och ekonomiskt, förklarar Johan Anderson.

På vilket sätt förfalskarna använder varumärket kan variera. Ibland nämner de bara att deras produkt är tillverkad av till exempel Hardox, men ibland går de så långt att de märker sitt stål med ett SSAB-varumärke och till och med skriver in det i dokumentationen, som i offerter och fakturor, med SSABs logga.

– Det finns mycket pengar att tjäna på att använda starka varumärken. För våra kunder är vårt varumärke avgörande för marknadsföringen och andra mindre nogräknade företag försöker dra nytta av det, säger Johan Anderson.

SSAB ser allvarligt på alla former av förfalskning och följer upp varje fall som rapporteras in.

– Vi får information om de flesta fall direkt från våra kunder, som får höra att deras konkurrenter använder våra varumärken. SSAB kan omedelbart kontrollera alla misstänkta otillåtna användningar av sina varumärken och andra former av överträdelser. Alla kunder är registrerade i SSABs styrsystem.

– Det finns hundratusentals företag som använder våra produkter, så våra elektroniska system är väldigt avancerade.

När man köper en produkt som är tillverkad av stålkomponenter kan man alltid vända sig till SSAB för att kontrollera att märkningen är riktig. 

– Det kostar ingenting. Ett annat sätt att kontrollera att man får rätt material är att kontrollera serienumret. Med det kan materialet spåras hela vägen till den ursprungliga produktionen.

Av Anne Margrethe Mannerfelt

Den här artikeln har publicerats i tidningen SSAB World, nummer 1/2017.