I strategin finns också ett antal prioriterade områden där vi måste vinna matchen ute på marknaden;
att växa inom specialstål, fördubbla försäljningen till bilindustrin, utveckla SSAB Services, samt öka premiummixen. Hållbarhetsargumenten finns hela tiden med för att driva affärerna, både när det gäller produkter och tjänster. SSAB ska också fortsätta med digitaliseringen som ett verktyg för att alltid ha kundens affär i fokus.

Här kan du se en kort animerad film om SSABs strategi framåt (på engelska).
https://www.youtube.com/watch?v=NsZjCJ5dWIg