Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 549 245 510 aktier i SSAB, varav 304 183 270 aktier av serie A, motsvarande 304 183 270 röster, och 245 062 240 aktier av serie B, motsvarande 24 506 224 röster, totalt motsvarande 328 689 494 röster.

Antalet aktier har genom emissionen av nya aktier ökat med 480 589 816. Antalet röster har ökat med 48 058 981,6. Per den 29 juli 2016 finns det sammanlagt 1 029 835 326 aktier i SSAB, varav 304 183 270 aktier av serie A, motsvarande 304 183 270 röster, och 725 652 056 aktier av serie B, motsvarande 72 565 205,6 röster, totalt motsvarande 376 748 475,6 röster.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager,
[email protected], +358 20 593 9232 

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34

SSAB AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 8.30.