Användningsområdena för höghållfasta stål i offshoreområdet är oändliga. Förutom olje- och gasplattformar är de idealiska för högt placerad utrustning med krav på låg vikt på riggar och båtar, som borrtorn, vinschar, kompressorer och pumpar. Konstruktionsstål dominerar, men till styrplattor, däckförstärkning och lastrum kan det också finnas en del möjligheter för Hardox.

Den främsta uppgiften för de Jackup-ben som JSA Group tillverkar är att lyfta upp skrovet ur vattnet.

 

Och så finns den förnyelsebara, miljövänliga energimarknaden där höghållfasta stål kan användas i vind-, våg- och tidvattenturbiner.

 

– Det är ett gyllene tillfälle att se över de här effektivitetsmöjligheterna, säger Joakim Nyström, SSABs Key Segment Manager för Energy & Offshore.

 

– Höghållfasta stål kanske inte fungerar i alla applikationer, men vi har ett fantastiskt erbjudande i offshoreteamet som omfattar SSAB Europe, SSAB Special Steels och SSAB Americas. Vi har ett fullständigt utbud av klassificerade ståltyper från Grade A till Strenx 700 OME med ABS EQ 70-godkännande i kombination med utmärkta prefabriceringsmöjligheter. 

 

En särskilt framgångsrik offshoreprodukt har varit att bygga ben till jackup-riggar, där höghållfasta stål från SSAB används till fackverksbalkar i varje jackup-ben.

 

– Det höghållfasta stålet används även i liftboat-applikationer, säger Chris Gasper, SSAB General Manager i USA. Benen, som är upp till 150 meter långa, behöver styrka för att kunna stabilisera båten när den ska underhållas, eller för lyftoperationer för riggen till havs.

 

SSAB har kunnat erbjuda kunderna en helhetslösning tillsammans med JSA Group.

 

Jackup-riggar och jackup-båtar för offshoreanvänding är mycket komplexa konstruktioner med många olika material, maskiner och annan utrustning.

 

– Jackup-konstruktionens viktigaste uppgift är att lyfta upp skrovet ur vattnet. Det sker genom ett system med kuggstångsväxel som stödjer och lyfter den tunga plattformen åtskilliga gånger under riggens livstid, säger Jay Fogal, styrelseordförande för JSA.

Från vänster: Jay Fogal, Styrelseordförande, och Karl Oswald, vd på JSA.

 

Produktionen av jackup-benens komponenter omfattar tillverkning av höghållfasta stål, gasskurna och/eller bearbetade delar samt formning av rör och andra tunga komponenter.

 

– 2012 sökte JSA i Houston efter en inhemsk leverantör av seghärdat stål för jackup-ben. Vi träffade ett team från SSAB i Houston och besökte sedan deras stålverk i både Mobile, Alabama och i Borlänge, säger Jay Fogal.

 

– Vi blev mycket imponerade av att stålverket i Mobile hade infört många av de kvalitetsaspekter som det svenska SSAB är känt för. Sedan dess har vår koncern köpt in flera tusen ton stål i tjocklekar mellan 1 och 2 tum, som tillverkats i både USA och Sverige. Vi blev också genuint imponerade av stålets planhet, ytegenskaper och svetsbarhet. Alla plåtarna håller fantastiskt jämn kvalitet vad gäller kemiska och mekaniska egenskaper, vilket ger en konsekvent slutprodukt.

 

Dessa faktorer tillsammans med att de högkvalitativa produkterna och materialen levereras i tid har skapat ett långvarigt och från båda håll uppskattat samarbete mellan SSAB och JSA.

 

Hittills har användningen av höghållfasta stål i offshoreprodukter varit låg. Enligt Joakim Nyström beror det på att industrin inte har fokuserat på att göra sina produkter lättare, och på de strikta regler som finns runt material som används i offshorekonstruktioner.

 

– Men tiderna förändras. Marknaden är mer intresserad av möjligheter till viktminskning nu än för tio år sedan. De extremt låga oljepriserna har tvingat marknaden att hitta varje möjlighet till ökad effektivitet och minskade kostnader, och att använda höghållfasta stål är en.

 

Men det finns två stora utmaningar. Den första hänger ihop med de hårda förhållandena i offshore-verksamheten. Vågor och vind orsakar en avancerad lastsituation med vridningar och både våg- och lodräta spänningar som tillsammans med salt och fukt påverkar stålkonstruktionen.

 

Den andra utmaningen ligger i klassificeringsreglerna, som begränsar stålstyrkorna för skepps- och plattformsskrov samt för fasta plattformar till max 500 mPa. Här finns en möjlighet för SSABs termomekaniskt valsade höghållfasta stål. För sekundära konstruktioner, maskiner och utrustning är materialvalet friare. Här finns det stora möjligheter för kunderna att använda det klassificerade Strenx 700 OME och det traditionella Strenx 700. Även Strenx 960 kan användas i osvetsade konstruktioner med specialgodkännanden.

 

– Vi vill marknadsföra kallformning och HFMI (High Frequency Mechanical Impact)-behandling för att undvika svetsfogar i de mest kritiska områdena och se till att de blir så utmattningsbeständiga som möjligt. Förr var kallformat stål inte tillåtet, men nu kan det användas i konstruktionen om man utför extratester för att visa att det lämpar sig för applikationen, säger Joakim Nyström.

 

SSABs erbjudande till offshoreindustrin

• Extra höghållfasta stål: Strenx 700 OME till jackup-ben, offshorekranar, lyftutrustning, topside-konstruktioner, borrtorn. Strenx 960 till spännstag.
• Termomekaniskt valsade höghållfasta stål: S420, S460, S500 med offshore--specifikationer till plattformkonstruktioner, avancerade skeppsskrov och isbrytare.
• Vanliga frakt- och offshoretyper från A till S355 MPa-nivå: Till plattformkonstruktioner och traditionella skeppsskrov.
• Prefabricering: Ytbehandling och prefabricering för specialstorlekar, förberedelse av kanter för svetsning, valsbockning, kantpressning, formning och svetsning av stora rör samt profiler och ihåliga profiler.

 

 

Text: Alannah Eames

 

 

Den här artikeln har publicerats i tidningen SSAB World, nummer 1/2016.

Här hittar du hela tidningen i pdf-format.