Förhandlingarna på produktionsanläggningen i Brahestad påverkar all personal, (2 455 personer) dvs., kollektivanställda och tjänstemän inom SSAB Europes produktions- och supportfunktioner samt alla medarbetare som arbetar för SSAB Special Steels eller inom koncernfunktioner. Planen innebär en minskning med maximalt 210 arbetstillfällen (140 kollektivanställda och 70 tjänstemän).

För SSAB Europe är planerna en nödvändig del av effektivitets- och synergiprogrammet som koncernen tillkännagett tidigare och som relaterar till fjolårets sammanslagning av SSAB och Rautaruukki. Integrationen fortskrider enligt plan.

Ruukki Construction fortsätter med sin strukturförändring och har inlett ett nytt besparingsprogram i alla länder där företaget är verksamt. Målsättningen är att programmet varaktigt ska ge lägre kostnader på minst 200 miljoner kronor på årsbasis med full effekt från 2017 och berör produktion-, administration-, marknadsföring- och försäljningskostnader. Dessa kostnadsbesparingar ska säkerställa lönsamhet och förbättra effektiviteten i verksamheten. Totalt i divisionen finns ett behov att minska personalstyrkan med omkring 300 personer. Om marknaden fortsätter att vara svag, kommer Ruukki Construction att överväga ytterligare strukturella förändringar av verksamheten i en andra etapp av programmet.

Förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare, som nu inleds i Finland avseende Ruukki Construction, påverkar de flesta av medarbetarna inom produktion-, försäljning- och supportfunktionerna. Det rör sig totalt om 434 personer på flera produktionsanläggningar, bland annat i Alajärvi, Björneborg, Esbo, Helsingfors, Jakobstad, Kouvola, Kuopio, Oulainen, Seinäjoki, Uleåborg, Tavastehus, Tammerfors, Vasa, Vimpeli, Ylivieska och Åbo. Det finns ett behov av att minska personalstyrkan med maximalt 85 personer (26 kollektivanställda och 59 tjänstemän).

Förhandlingarna mellan arbetsgivare och arbetstagare avseende både Brahestad och Ruukki Construction kommer att pågå minst sex veckor. Planen är att genomföra det mesta av personalnedskärningarna inom både SSAB Europe och Ruukki Construction under första halvåret 2016. En del av neddragningarna kommer att ske genom att inte förnya visstidskontrakt och genom naturlig avgång.

SSAB Europe ansvarar för tunnplåt, grovplåt och rörprodukter i Europa, och är globalt resultatansvarig för segmentet Automotive. SSAB Europe har produktion i Brahestad och Tavastehus (Finland), och även i Luleå och Borlänge (Sverige).

Ruukki Construction ansvarar för försäljningen och produktionen av energieffektiva bygg- och konstruktionslösningar. Ruukki Construction inkluderar även Plannja, som tidigare var en del av SSAB EMEAs affärsområde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Taina Kyllönen, Kommunikationsdirektör, tel. +358 20 592 9040
Olavi Huhtala, Divisionschef SSAB Europe, tel. +358 20 592 9157
Jarmo Tonteri, VD Ruukki Construction, tel. +358 20 593 8837