Kombivägg

Stödväggar av stålpålar är ofta den bästa lösningen när man vill ersätta traditionella, arbetsintensiva platsgjutna stödväggar.

Kontakta oss
På denna sida

Grova RR® -pålar kan byggas ihop till en sammanhängande kombinationsvägg genom att svetsa spontlås eller hela spontprofiler mot dem. I en kombivägg är det pålarna som är lastbärande och spontprofilerna som installeras mellan dem gör att väggen blir sammanhängande.

Tack vare SSABs höghållfasta stål har våra kombiväggar utmärkt böjstyvhet och kapacitet.

 

Tillämpningar:

  • Stödväggskonstruktioner
  • Byggnadsgrunder
  • Varv och pirer
  • Väg- och järnvägskonstruktioner
  • Broar

Tillgänglighet

Kombivägg

Standardpålar och tillgängliga stålsorter för kombipålväggar

 X = Stålsorter S355J2H, S440J2H och S550J2H          O = Stålsorter S355J2H och S440J2H

*) Vänligen kontakta vår försäljning för tillgänglighet
Godstjocklek
  10  12.5  14.2  16  18  20  22  23 
RD400   X  X  X            
RD450  X  X  X            
RD500   X  X  X  X  *        
RD550   X   X  X  X  *        
RD600   X  X  X   X  X  O      
RD650   X  X  X  X  X  O      
RD700   X  X  X  X  X  X  O    
RD750   X  X  X  X  X  X  O    
RD800   X  X  X  X  X  X  O  *  
RD900     X  X  X  X  X  O  *  
RD1000     X  X  X  X  X  O  *  *
RD1200     X  X  X  X  X  O  *  *

Stålsorter

Standardstålsorter för SSABs stödväggar. Pålarna kan också specialbeställas i MH-stålsorter enligt standarden EN 10219. 

 
Stålsort
Kolekvivalent
Kemisk sammansättning, max. Mekaniska egenskaper
Slaghållfasthet

Max CEV [%] [%] Mn [%]
[%] [%] fymin [MPa] fu [MPa]

Amin [%]

[°C]

KV min [J]

S355J2H 0,45
0,22
1,6
0,03
0,03
355 470-630 20 -20  27
S440J2H 0,45
0,16
1,6
0,02
0,02
440 490-630 17 -20  27
S550J2H
0,47
0,12
1,9
0,02
0,02
550 605-760 14 -20  27

Order och leverans

För beställning av RD-pålväggar och kombiväggar, kontakta vår säljavdelning.

SSAB följer Allmänna bestämmelser, ALBIF 2000, för leverans av järn - och stålprodukter m m. med tillägg att parterna ska följa gällande lagstiftning och tillsynsbestämmelser och inte ägna sig år korrupta affärsmetoder.

De tekniska leveransvillkoren för stålrör som tillverkats av SSAB motsvarar standarderna EN 10219-1 och/eller ETA 12/0526. Dimensionerna och toleranserna följer EN 10219-2 och/eller ETA 12/0526. För konstruktionsarbeten iakttas standarden EN 12063.

Stålpålar levereras med buntlappar och SSABs pålmärkning för att möjliggöra fullständig spårbarhet.

Materialintyg för typ 1.3 lämnas enligt standarden EN 10204.

Dimensioneringsverktyg

Mjukvara för snabb och enkel dimensionering

PileCalc är ett dimensioneringsprogram för SSABs stålrörspålar. Såväl Eurokoder som nationella koder och instruktioner används vid dimensioneringen av spetsburna pålar.

Dimensioneringsverktyget PileWallCalc möjliggör enkel beräkning av tvärsnittsegenskaper och böjmotstånd i pålväggarna. Programmet beräknar böjmotstånd och normalkrafter för RD® -pålväggar, kombiväggar och kombiväggar.

Miljöansvar och hållbarhet

SSAB utvecklar nya produkter och tjänster för att förbättra våra kunders prestanda inom hållbarhet och effektivitet.

Livscykelanalyser för SSABs produkter finns att tillgå i form av miljövarudeklarationer (EPD, Environmental product declaration). Tillverkningskedjan från råvara till färdig produkt, övervakas noggrant.

SSAB har infört CE-märkning av infrastrukturprodukter. Prestandadeklarationer (DoP, Declaration of Performance) anger de tekniska egenskaperna hos CE-märkta produkter.