Kundcase

Hardox® är det glasklara valet för glasåtervinningsutrustning

17 april 2020 6 min läsning

Glasåtervinning

Information om fallstudien

Industri Återvinning

Återvinning är en av de tuffaste miljöer man kan föreställa sig för utrustning och maskinkomponenter. Glasåtervinning, en av de vanligaste återvinningstillämpningarna, är förknippad med en mängd utmaningar. Hardox® Extreme ger glasåtervinningsutrustning extrema prestanda så du kan hålla din glasåtervinningsutrustning i drift längre tid.

Glas är helt återvinningsbart och kan återvinnas i det oändliga utan att kvaliteten eller renheten försämras. Men glaset nöter definitivt på återvinningsutrustningen. När glaset anländer till glasåtervinningsanläggningen krossas och mals det till en jämn kornstorlek och sandartad konsistens. Glasåtervinningsutrustning som krossar kan snabbt bli utslitna och kräva frekventa – och dyra – reparationer och byten.

Även återvinningsföretagen själva får ta sina smällar. Glasets vikt medför höga transportkostnader, och separations- och föroreningsproblem är också återkommande utmaningar för återvinningsföretagen.

Sammantaget innebär pressade vinstmarginaler, tuffare miljökrav och ökande mängder skrot och avfall en mängd olika utmaningar.

SSAB’s wear test drum image
SSABs slitagetesttrumma på FoU-centret i Oxelösund.

Information om fallstudien

Industri Återvinning

Hur glasåtervinningsanläggningar kan minska spillet

Avfallshantering är inte bara att ta hand om det avfall som utrustningen hanterar varje dag – det handlar också om slöseri med tid och pengar när utrustningen står still eller går sönder. Många som arbetar professionellt med återvinning och återanvändning har insett att den faktor som de kan kontrollera är kvaliteten på den utrustning de använder.

För att vara konkurrenskraftiga måste glasåtervinningsföretagen minimera slitaget på utrustningen. Därför försöker de hela tiden uppnå en optimal balans mellan livslängd och livscykelkostnad.

De slitstarka material som används i glasåtervinningsutrustning och -anläggningar – som keramiska material och hårdpåsvetsade plåtar i kromkarbid – har hög slitstyrka. Men de är dyra, både i inköp och underhåll. Så att bara maximera livslängden är inte en lämplig strategi för att säkerställa lönsamhet. Man måste även ta hänsyn till livscykelkostnaden. Denna består av kostnaden för utrustningen och dess underhåll dividerat med livslängden. En tredje faktor är underhållet – material- och arbetskostnaden för att hålla utrustningen i brukbart skick.

Dessutom måste man undvika att slutprodukten tar skada av damm från det slitstarka materialet.

SSAB’s wear test rig
SSABs slitagetestrigg bekräftade att Hardox® Extreme var mer slittåligt än hårdpåsvetsad kromkarbid.

Extrema prestanda för glasåtervinningsutrustning och -maskiner

SSABs åtagande att tillverka extremt rent stål gör att vi kan erbjuda en produkt som med marginal överträffar slitstarka stålsorter med en typisk hårdhet på 450–500 HBW. Med en nominell hårdhet på 60 HRC (Rockwell) och en typisk hårdhet på 650–700 HBW uppfyller SSABs Hardox® Extreme – världens hårdaste slitplåt – glasåtervinningsindustrins högt ställda krav.

Hardox® Extreme krossar konkurrenterna i slitageprov med krossat glas

För att helt förstå nötningsförhållandena inom glasåtervinning och olika slitstarka stålsorters egenskaper utvecklade SSAB en egen slitageprovningsmetod för krossat glas. Vissa rön publicerades till och med i specialutgåvan av tidskriften Wear för den 20e internationella konferensen inom materialslitage i Toronto.

SSABs slitagetestrigg består av en ståltrumma med måtten 800 x 100 mm med upp till 34 prover placerade i en hållare monterad runt trummans inre omkrets. Alla tester utfördes under samma förhållanden.

Olika slitstarka material provades under förhållanden med glidslitage där krossat glas från en svensk glasåtervinningsanläggning användes. Testet uppvisade goda resultat för SSABs slitstarka stålsort Hardox® Extreme, som överträffade material som hårdpåsvetsad kromkarbid.

Service life of Hardox Extreme relative to structural steel and other Hardox grades
test drum box
För att bestämma livslängden för olika slitstarka material placeras prover i trumman och utsätts för nötande material, i detta fall krossat glas.

Framgångsrik drift

En av de första glasåtervinningsanläggningarna som provade Hardox® Extreme var en skotsk anläggning. SSABs tekniska utvecklingsteam och Hardox Wearparts Centre Stirling Ltd. i Stirling i Skottland hade ett nära samarbete med kunden. Resultaten var utmärkta, med både lägre livscykelkostnad och längre livslängd. Projektet fungerade också som en plattform för testning av andra problematiska slitagezoner på anläggningen, som fördjupningar i stötzoner.

Hardox® Extreme ökar hållbarheten och minskar slitaget

Glas är helt återvinningsbart och kan återvinnas i det oändliga utan att kvaliteten eller renheten försämras. Gör det glas till den perfekta kandidaten för lönsam återvinning?
glass recycling image

Fler lösningar för högre produktivitet och hållbarhet

WearCalc App image

Ladda ned WearCalc-appen

Beräkna hur du kan öka nyttolasten och livslängden för din utrustning med Hardox® slitplåt.
trailer image

Tänk innanför boxen

Låt oss se hur denna SSAB EcoUpgraded-trailer för avfallstransport medför bränsle- och koldioxidbesparingar under hela sin livslängd, och även under ståltillverkningen. ”SSAB EcoUpgraded” indikerar att utrustningen har uppgraderats med höghållfast stål för högre prestanda och mindre miljöpåverkan.
recycling container

Transportera last – inte stål

Denna skrotåtervinningscontainer är lättare och har dubbelt så lång livslängd som föregående konstruktion. ”SSAB EcoUpgraded” står för utrustning som har uppgraderats med höghållfast stål för högre prestanda och mindre miljöpåverkan.
excavator

Hardox® Extreme-stål för extrem slitstyrka

Hardox® Extreme är världens hårdaste stålplåt med en nominell hårdhet på 60 HRC (Rockwell) och typisk Brinellhårdhet på 650–700 HBW.

Fördelar med Hardox® slitplåt för återvinningsindustrin

Kvarnar tillverkade av Hardox® HiTuf blev en förkrossande framgång

Det australiensiska företaget Pacific Shredder konstruerar och tillverkar kvarnmaskiner i stål, som kan mala ned en bil till skrot på några sekunder.
shredders made of hardox hituf

Hårda och tuffa fakta om stålet i din återvinningsutrustning

Återvinning är en av de tuffaste miljöer man kan föreställa sig för utrustnings- och maskinkomponenter. Varje dag får maskinerna brottas med extrema laster, dammföroreningar, fallande skräp och temperatursvängningar. Som de trogna arbetshästar de är har de ett stort behov av omvårdnad i form av underhåll.
recycling equipment