Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

05.02.2024

   4 000

78,9099

     315 639,60

06.02.2024

   4 000

78,7353

     314 941,20

07.02.2024

   4 000

79,2713

     317 085,20

08.02.2024

  40 000

80,6234

   3 224 936,00

09.02.2024

  55 000

81,5392

   4 484 656,00

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 06/2024

   107 000

    8 657 258,00

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

 6 884 267

515 396 421,27

 

 

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

05.02.2024

  12 000

78,0886

     937 063,20

06.02.2024

  12 000

77,8806

     934 567,20

07.02.2024

  12 000

78,3404

     940 084,80

08.02.2024

118 000

79,8751

   9 425 261,80

09.02.2024

160 000

80,7770

 12 924 320,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 06/2024

     314 000

     25 161 297,00

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

 21 008 130

1 548 303 088,88

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 09 februari 2024 till 27 892 397 aktier, varav 6 884 267 aktier av serie A och 21 008 130 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288