I januari 2024 kommer Plannja leverera takplåt av fossilfritt stål till OBOS. Det är en marknadsledande småhusproducent med en tydlig hållbarhetsstrategi med målet att minska klimatpåverkan i såväl produktionsledet som genom bostadens hela livscykel. Leveransen blir den första i Sverige i sitt slag, och går till ett noga utvalt bostadsprojekt i Björröd i Västra Götaland. Här byggs åtta småhus, som snart kommer att kunna stoltsera med tak av fossilfritt stål. Takprodukten som används är profilen Plannja Trend, med en biobaserad färgbeläggning med svensk rapsolja, vilket ger ytterligare en miljöbonus.

- Vi ser mycket positivt på detta initiativ, där vi gemensamt med Plannja tar ansvar för att sänka klimatpåverkan från bostadsbyggandet. Samtidigt möter vi den långsiktigt växande efterfrågan på bostäder med lägre klimatpåverkan. OBOS har ett långt och framgångsrikt samarbete med Plannja. Att ha en stabil leverantör är avgörande för att bli effektiv i våra respektive företags produktionsprocesser, säger Joakim Henriksson, VD på OBOS Sverige.
 

Till bostadsprojektet i Björröd tillverkas takplåten och beslag i fossilfritt stål i Plannjas produktionsanläggningar i Järnforsen och Landsbro.

- Vi strävar efter att leda bygg- och hustillverkningsindustrin mot en fossilfri framtid. Genom att introducera fossilfritt stål i våra tak- och fasadprodukter kommer vi att kunna minska koldioxidavtrycket avsevärt från den byggda miljön. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda bostäder med plåttak av fossilfritt stål. Hållbart byggande har fått en helt ny dimension, säger Torbjörn Henrysson, Business Director på Plannja Steinwalls AB, specialiserade på plåtprodukter för småhusindustrin.
 

Vatten som restprodukt

Det fossilfria stålet har en process som avger vatten i stället för CO2 som restprodukt. Utsläppen från tillverkningsfasen kommer dessutom att minimeras genom användning av grön energi och val av material- och logistikalternativ med lägsta möjliga miljöpåverkan.

Plannja är en del av Ruukki Construction och i linje med det gemensamma hållbarhetslöftet, som gjordes redan 2021, har verksamheterna åtagit sig att vara de första företagen i världen att erbjuda byggprodukter tillverkade av fossilfritt stål. Både Ruukki och Plannja har minskat utsläppen från sina verksamheter med mer än 50 % sedan 2019 med målet att uppnå en total en minskning av utsläppen med 70 procent till 2030.  Det fleråriga investeringsprogrammet syftar till att minimera miljöpåverkan från verksamheterna och produktsortimenten i framtiden.

Under 2024 kommer både Plannja och Ruukki Construction att påbörja fler pilotprojekt med produkter av fossilfritt stål i Sverige, Finland och andra utvalda europeiska länder.

Fakta:
Tre skäl till att fossilfritt stål är ett verkligt ”grönt” alternativ

  • Processen innefattar inga fossila bränslen och ger inga CO2-utsläpp.
  • Den enda biprodukten är vatten.
  • Om det väte som används i reduktionsprocessen har producerats med fossilfri el, med andra ord grön vätgas, har alla CO2-utsläpp från produktionen eliminerats, vilket gör produkten till ett verkligt fossilfritt stål.