Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

13.11.2023

115 000

70,8404

8 146 646,00

14.11.2023

105 000

72,6298

7 626 129,00

15.11.2023

  90 000

74,2785

6 685 065,00

16.11.2023

105 000

74,1655

7 787 377,50

17.11.2023

100 000

74,9127

7 491 270,00

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 46/2023

515 000

37 736 487,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 840 500

128 991 181,50

 

 

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

13.11.2023

380 000

68,6496

26 086 848,00

14.11.2023

336 000

70,4456

23 669 721,60

15.11.2023

281 000

71,8837

20 199 319,70

16.11.2023

333 000

71,6754

23 867 908,20

17.11.2023

300 000

72,2896

21 686 880,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 46/2023

1 630 000

115 510 677,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

5 703 000

386 746 375,20

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 17 november 2023 till 7 543 500 aktier, varav 1 840 500 aktier av serie A och 5 703 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288