Koncernchefens kommentar – starkt resultat för Special Steels och Americas

SSABs rörelseresultat ökade jämfört med motsvarande period ifjol och uppgick till 6,7 (5,8) Mdkr för tredje kvartalet. En svagare Europamarknad kompenserades av en fortsatt stark utveckling inom SSAB Special Steels och SSAB Americas. Koncernens rörelseresultat minskade jämfört med föregående kvartals rekordnivå. SSAB inledde det första kundsamarbetet om fossilfritt stål på den amerikanska marknaden och stärker därmed ytterligare positionen som ledare för stålindustrins omställning.

SSAB Special Steels rörelseresultat ökade till 2 411 (995) Mkr under kvartalet. Rörelsemarginalen ökade till 28,6 (16,6) %. Höghållfasta stål är det primära området för SSABs tillväxt och det stödjer våra kunders strävan att förbättra produktiviteten och hållbarhetsprestandan i maskiner och annan utrustning. SSAB Europes rörelseresultat för tredje kvartalet minskade till 1 447 (2 524) Mkr och marginalen minskade till 12,1 (23,4) %. SSAB Americas rörelseresultat ökade till 3 036 (1 882) Mkr och marginalen steg till 36,6 (31,1) %.

Säkerheten fortsatte att förbättras och olycksfallsfrekvensen (LTIF) minskade till 1,15 (1,90).

Marknadsutsikterna är osäkra på grund av bland annat stigande inflation, energibrist samt flaskhalsar i logistikkedjorna och effekter från kriget i Ukraina. Europamarknaden har försvagats och SSAB Europe har anpassat produktionen med lägre volymer av byggrelaterade produkter. För att minska kapaciteten under fjärde kvartalet har underhåll av den ena masugnen i Raahe tidigarelagts och inleds i mitten av november. Underhållsarbetet beräknas pågå under 6-8 veckor. Utsikterna för SSAB Special Steels och SSAB Americas marknader bedöms vara mer stabila.

Kundernas efterfrågan på fossilfritt stål fortsätter att öka. Under tredje kvartalet inledde Volvo Lastvagnar småskalig introduktion av SSABs fossilfria stål i tunga elektriska lastbilar. SSAB inledde samarbete med Oshkosh Corporation som blir först i USA med att ta fram prototyper för kommersiella fordon i fossilfritt stål.

Förstudierna för SSABs planerade mini-mills i Luleå och Raahe pågår. Målet är att ha en fossilfri stålproduktion omkring 2030, men omställningen förutsätter att tillräckligt med fossilfri el finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är också centralt med lika villkor inom Europa avseende statligt stöd till omställning.

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för tredje kvartalet 2022 klockan 09.30 tisdagen den 25 oktober 2022. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Rapporten presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Leena Craelius.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
Sverige: +46 8 505 100 30
UK: +44 121 281 8004
USA: +1 718 7058796

Vänligen be operatören om att kopplas till ”SSAB”. Det krävs ingen pinkod. 

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/z2q345cp

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected]m, tel. +46 702 95 29 12

Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl. 07.30 CEST.