2014 började Gestamp utveckla en ny nedre länkarm för Toyota Yaris i Europa. Man upptäckte snart att den stålsort som krävdes för att utveckla komponenten inte existerade. Då bestämde sig Gestamp för att kontakta SSAB.

”Det är precis så här SSAB vill arbeta: att bli involverad redan i början av projektet”, säger Ben Cook, Sales Segment Manager på SSAB i England.

Mehdi Asadi, Manager Materials Engineering på Gestamp Chassis i Tyskland, tillägger: ”Vi inledde ett utmanande, sjuårigt utvecklingsarbete som resulterade i den nya höghållfasta stålsorten Docol 1000CP”.

Det nya komplexfasstålet behövde vara starkare för att möjliggöra viktminskning genom tunnare material – det måste också ha utmärkt lokal formbarhet och hög utmattningshållfasthet för att ge den kritiska länkarmen en lång livslängd.

Under projektets gång hade Gestamp och SSAB ett nära samarbete inom allt från materialets sammansättning till kravställning och slutligen homologering av det komplexfasstål som användes för den främre nedre länkarmen.

”Vi fick möjlighet att prova många olika materialsammansättningar tack vare SSABs flexibilitet och förmåga att snabbt ta fram prototypmaterial”, förklarar Carlota Arenillas, Innovation Project Manager på Gestamp Chassis i Spanien.

”Detta nya material (Docol 1000CP) har gjort det möjligt för oss att leverera en främre nedre länkarm som är betydligt lättare än sin föregångare”, påpekar Gestamps Mehdi Asadi.