Årsredovisningen 2019 består av fyra delar:
- Affärsöversikt
- Bolagstyrningsrapport
- Hållbarhetsrapport

- Finansiella rapporter 2019 (antagen av bolagsstyrelsen)

Årsredovisningen ger en översikt om SSABs finansiella, sociala och miljömässiga utveckling under 2019. Hållbarhetsrapporten, har framställts i enlighet med ”Core”-alternativet i GRI Standards-riktlinjerna (Global Reporting Initiative).

SSABs årsredovisning kan laddas ned på ssab.com och ssab.se. Rapporten är uppbyggd som en interaktiv PDF-fil där förflyttning mellan de olika sektionerna sker enkelt med hjälp en övre navigeringsmeny. Alla fyra delar av årsredovisningen finns tillgängliga på svenska och på engelska. Affärsöversikten med koncernchefens kommentar publiceras också på finska.

Bolagsstyrningsrapporten 2019, som är en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen, och tillhörande revisionsberättelse är också tillgäng på bolagets webbplats ssab.com under sektionen Bolagsstyrning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, [email protected], tel. + 46 70 295 2912

Denna information är information som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 13.30 CET.