SSAB har de mest ambitiösa utsläppsmålen bland stålföretagen med sin plan att bli helt utsläppsneutralt 2045, konstaterar CDP. SSAB hamnar högt i rankingen när det gäller att hantera risker i omställningen och dessutom har SSAB en av stålindustrins mest koldioxideffektiva produktionssystem redan idag. CDP lyfter fram Hybrit och planerna att nå en fossilfri stålproduktion genom att stänga masugnar och istället använda ljusbågsugnar.

- Vårt mål är att eliminera koldioxidutsläppen helt. Genom att ersätta kol och koks med vätgas och fossilfri el, kommer våra utsläpp bli vanligt vatten, säger Martin Pei, teknisk chef för SSAB och ordförande för Hybrit, intiativet som SSAB, tagit tillsammans med LKAB och Vattenfall, för fossilfri stålproduktion.

- Det är roligt när ett stort analysföretag som CDP konstaterar att SSAB är bäst förberett i världen för att ställa om till en fossilfri produktion.