Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för första kvartalet 2019 uppgick till 1 674 Mkr. Resultatet ökade med 758 Mkr jämfört med första kvartalet 2018, hänförligt till SSAB Americas och SSAB Special Steels. Rörelseresultatet var även högre jämfört med fjärde kvartalet 2018, då flera planerade underhållsstopp genomfördes.

Rörelseresultatet för SSAB Americas steg till 956 (129) Mkr för första kvartalet. Betydligt högre realiserade priser drev förbättringen jämfört med fjolårets första kvartal. Efterfrågan var fortsatt stark i de flesta segmenten.

Efterfrågan för SSAB Special Steels var fortsatt stark i de flesta segmenten. Rörelseresultatet ökade med 244 Mkr jämfört med första kvartalet 2018 och uppgick till 678 (434) Mkr. En mer stabil produktion bidrog till förbättringen.

Efterfrågan i Europa var relativt stabil under första kvartalet, medan råvarupriserna ökade. Under kvartalet genomförde SSAB Europe reparationer och underhållsarbete vid en av masugnarna i Raahe, vilket tillsammans med en viss marginalpress drog ned rörelseresultatet till 347 (657) Mkr.

Vi hade sammantaget en positiv inledning av 2019, med rekordresultat för både SSAB Special Steels och SSAB Americas. Balansräkningen stärktes ytterligare, vilket skapar goda förutsättningar för att fortsätta utveckla bolaget genom strategiska investeringar och tilläggsförvärv. Även om tillväxten inom våra höghållfasta stål planade ut något under kvartalet, ser vi fortsatt positivt på den strukturella tillväxtpotentialen för dessa produkter. Vi fortsätter att arbeta med produktionsstabilitet och vi intensifierar våra åtgärder för att skapa en säkrare arbetsplats.

Aktiviteten fortsätter på en god nivå, framförallt inom seghärdade stål (Q&T) och för grovplåt i USA, medan svagare ekonomiska ledande indikatorer och försvagningen inom bilindustrin bidrar till en viss osäkerhet kring efterfrågan på stål framöver. Detta gör att vi sammantaget bedömer utsikterna för andra kvartalet 2019 som relativt goda för koncernen som helhet.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2019

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten i dag klockan 09.30
Rapporten för första kvartalet 2019 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin.

Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08
5664 2651 (Sverige)
+44
33 3300 0804 (UK)
+1
63 1913 1422 (USA)

PIN: 42 69 39 63#

Länk till webbsändning: Till webbsändning 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.30 CEST.