Juhana Enqvist från Kemppi och Niko Korte från SSAB.

SSAB och Kemppi, en pionjär inom digitala svetslösningar, har framgångsrikt integrerat SSABs och Kemppis molnbaserade plattformar SmartSteel och WeldEye för att underlätta informationshantering för basmaterial som används i svetsproduktionen. Resultaten från det framgångsrika pilotprojektet är nu tillgängliga för alla företag som använder båda de digitala plattformarna.

-Att bygga molnbaserade plattformar är ett nytt sätt att göra affärer tillsammans, säger Niko Korte, Senior Manager of Digital Business Development på SSAB.Vi går vidare på vår väg mot ett Internet of Materials. Varje initiativ som detta tar oss ett steg närmare en digital identitet för stål och fullständig spårbarhet. Vi är entusiastiska över framtiden och ser fram emot att skapa den i samarbete med andra.

- Resultaten av pilotprojektet är lovande, säger Juhana Enqvist, Chief Digital Officer på Kemppi. Materialcertifikaten skickas nu automatiskt till WeldEye. Genom att skanna produkterna med SmartSteel, få certifikaten automatiskt och kunna dokumentera allt, får kunden en komplett bild av basmaterialen i svetsprocessen.

Att samla in svetsdokumentation är tidskrävande. Dokument måste hämtas från olika källor och dokumentationen av svetsprocessen görs manuellt. WeldEye, Kemppis mjukvara för svetshantering, gör processen smidigare genom att samla in svetsningsparametrarna digitalt från arbetsstationerna och till och med justera svetsutrustningen enligt specifikationerna för digital svetsning (dWPS). För att automatisera processen ytterligare erbjuder SSAB nu sina SmartSteel-data via ett API-gränssnitt.

SSAB SmartSteel är stålets digitala identitet, som innehåller all information om stålet hela vägen från tillverkning till leverans, bearbetning, användning och återvinning. SmartSteel 1.0 lanserades i maj 2018 och införde möjligheten att skanna stålet och lätt få tillgång till stålets materialcertifikat. Nu erbjuder SSAB ett API-gränssnitt genom vilket information om basmaterialet och materialcertifikaten kan skickas till svetsutrustningen automatiskt. Det gör att man kan minska det manuella arbetet, justera utrustningen snabbare, öka bågtiden och minska antalet reparationer. Det möjliggör också automatisk dokumentation av svetsprocessen.

Efter det framgångsrika pilotprojektet kan SSABs kunder som redan använder Kemppis WeldEye-mjukvara få automatisk materialinformation från SmartSteels moln. Nya samarbetspartner är också välkomna att kontakta SSAB för att utveckla nya tjänster omkring SmartSteel.

För mer information, kontakta:
Niko Korte, Senior Manager of Digital Business Development, SSAB, [email protected], +358 50 3144 544
Juhana Enqvist, Chief Digital Officer, Kemppi, [email protected], +358 44 2899 694