Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för andra kvartalet 2018 steg med 425 Mkr jämfört med andra kvartalet ifjol och uppgick till 1 630 Mkr. Resultatet steg också jämfört med föregående kvartal, framförallt drivet av SSAB Americas. Kvartalet präglades av fortsatt god efterfrågan och en gynnsam prisbild på våra marknader. Vi ökade volymerna av höghållfasta stål både för SSAB Special Steels och Automotive inom SSAB Europe.

Efterfrågan för SSAB Special Steels är stark i alla segment och särskilt inom tunga transporter och gruvrelaterad utrustning. Leveranserna uppgick till 339 kton under andra kvartalet, vilket var en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 161 Mkr till 522 Mkr.

Efterfrågan i Europa är stabil på en god nivå och SSAB Europes leveranser var 963 kton. Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 907 Mkr. Transformatorbranden vid valsverket i Hämeenlinna påverkade resultatet negativt med cirka 50 Mkr.

Rörelseresultatet för SSAB Americas steg med 326 Mkr jämfört med andra kvartalet 2017, till 365 Mkr. Efterfrågan har förbättrats och marknadspriserna på grovplåt i Nordamerika har stigit kraftigt sedan november förra året. Detta påverkar dock SSAB Americas resultat med en viss eftersläpning på grund av kontraktspriser och ledtider. USA införde ståltullar för EU och en rad andra länder under andra kvartalet. Av koncernens leveransvolymer i USA utgörs cirka 90 %av lokal produktion. För de volymer som SSAB Special Steels och SSAB Europe exporterar till USA från Europa samarbetar SSAB med kunderna för att erhålla produktbaserade undantag.

Vårt initiativ för fossilfritt stål, HYBRIT, fortsätter utvecklas enligt plan. Under andra kvartalet beslutade Energimyndigheten i Sverige att ge finansiellt stöd till HYBRIT om drygt en halv miljard kronor för att bygga en pilotanläggning. Byggnadsarbetet startade i juni och pilotanläggningen beräknas stå färdig 2020.

Trots en viss politisk turbulens kring handelshinder bedöms utsikterna vara goda för andra halvåret 2018. SSAB har en stark position på hemmamarknaderna och vi följer vår plan mot de strategiska tillväxtmålen för 2020. Förutsättningarna är därmed goda för fortsatt lönsam tillväxt och starka kassaflöden.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2018

SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.00 fredagen den 20 juli 2018. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon.

Tid & plats: Klockan 09.00, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan.

Telefon:
08 505 564 74 (Sverige)
+44 203 364 5374 (UK)
+1 855 753 2230 (USA)

Länk till webbsändning: Till webbsändning

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,
[email protected], +46 70 2952 912

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,
[email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som SSAB AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknade . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.30 CEST.