Sergi har visat en unik förmåga att kombinera förståelsen av detta komplexa fenomen med praktiska tester och att komma till insiktsfulla slutsatser, säger Linda Petersson från SSAB, juryordförande för University Steel Prize.

Som en del av sin mastersavhandling kombinerade Sergi Parareda Oriol sina studier hos det spanska forskningsinstitutet Fundació CTM Centre Tecnológic och Scania AB för att studera utmattningshållfastheten i skurna kanter i höghållfast stål i tunga lastfordon (HDV).

Det finns inga tidigare data om ämnet och Oriol utförde tester på höghållfast stål i olika kvaliteter genom förbättrade skärningsmetoder och mekanisk ytbehandling såsom sandblästring. Resultaten och rekommendationerna från projektet gör det möjligt att optimera konstruktionen av HDV-komponenter genom materialuppgraderingar och möjliggör ytterligare viktminskning.

Juryns motivering för att belöna Sergi Parareda Oriol med University Steel Prize lyder:

Sergi Parareda Oriol har tilldelats University Steel Prize 2018 för att med ett mycket praktiskt tillvägagångssätt ha tagit itu med ett av de största hindren för att använda höghållfast stål i tunga transporter. Studien involverade inte bara ett universitet och ett forskningsinstitut utan även en lastbilstillverkare och visar att utmattningsvärdena går att förbättra genom blästring av stålkomponenter.

University Steel Prize utmanar studenter i hela världen att komma på nya, innovativa sätt att använda höghållfast stål. Förutom ett penningpris på 20 000 kronor bjuds vinnaren in till Swedish Steel Prize-evenemanget och får presentera sin tillämpning på stora scenen.

Läs mer om University Steel Prize på steelprize.com.

För mer information kontakta:
Linda Petersson, juryordförande för University Steel Prize, +46 243 716 11