Den nya generationen av lantbrukare är alltmer välutbildad och använder all slags tillgänglig kunskap och information för att hitta nya sätt att förbättra sin lönsamhet. I den miljön finns det en stor potential att öka användningen av höghållfast stål i jordbruket för att leverera lättare, starkare och mer hållbara lösningar.

Tunga jordbruksmaskiner gör att jorden packas allt mer, vilket försämrar markens långsiktiga förmåga att kunna producera livsmedel. Det är uppenbart att större, och dyrare, däck inte ensamt räcker för att lösa problemet. Med SSABs specialstål kan vikten på maskinerna reduceras med upp till 30–50 %, utan att göra avkall på hållbarheten. De erbjuder också ett miljömedvetet sätt att lösa problemet med markpackning.

‒ Vi kan tillhandahålla nya lösningar av specialstål för nästan alla slags lantbruksmaskiner. Jordbrukarna kräver också extra kapacitet från sina maskiner. Men vi kan tydligt se att den nya generationen lantbrukare är mer miljömedvetna och mer medvetna om fördelarna med specialstål. Det är ingen som vill förstöra fälten med tung utrustning, säger Arnaud Saudé, Area Sales Manager, SSAB Special Steels.

Specialstål möjliggör större maskiner och hög kapacitet utan att vikten ökar. Exempel på användningsområden finns i nästan alla lantbruksmaskiner – specialstål i maskiner och fordon gör det möjligt att ploga mer mark i varje pass, tröska större områden och transportera högre nyttolaster.

– Ett bra exempel är John Deeres kombiskördare i 600-serien, som är utrustade med skördarhuvuden av specialstål från SSAB. Trots att huvudena är bredare väger de inte mer än vanliga huvuden. För lantbrukare betyder det kostnadsbesparingar och förbättrad effektivitet utan att marken skadas. Från maskintillverkarens perspektiv ger det möjlighet att öka produktionskapaciteten utan att behöva betala de stora kostnader som det innebär att byta till en maskin av högre klass, säger Ben Kowing, Technical Support Manager SSAB Special Steels.

Andra fördelar än låg vikt

En annan fördel med att använda specialstål inom jordbruk, förutom låg vikt, är hållbarheten. I tuffa arbetsförhållanden är skadetåligheten mycket uppskattad och specialstål återfår sin ursprungliga form mycket lättare än vanliga stål. Hållbarheten kan också betyda längre genomsnittliga serviceintervall än genomsnittet.

– SSAB arbetar kontinuerligt med våra kunder för att utveckla nya applikationer och stålsorter. Det är vår styrka. Det är absolut så att vi har en längre tradition av att arbeta tillsammans med kunderna i vissa segment, till exempel lyftanordningar, medan jordbrukssektorn har fått upp ögonen för fördelarna med höghållfasta stål lite senare. Men det betyder å andra sidan att det finns en stor potential för ökad försäljning, påpekar Arnaud Saudé.

– Jordbruk är också en cyklisk bransch och Frankrike har just börjat resa sig efter några år av negativ utveckling. Åtminstone ser det ljusare ut just nu. Men fördelarna med specialstål råder det ingen tvekan om, vi kan identifiera marknader och nå ut med fördelarna med att gå över till höghållfasta stål för kunderna även under en lågkonjunktur, fortsätter Arnaud Saudé.

– Förutom själva stålprodukterna har kunderna alltid tillgång till SSABs kompentens och tekniska support. Våra OEM-kunder är den bästa källan för kunskap om marknader, branschnormer, standarder och slutkundernas behov. Det är därför samarbete på ett så tidigt stadium som möjligt ger det bästa resultatet. Vi har ett mycket brett utbud av stålprodukter och goda kunskaper om hur stålets egenskaper påverkar konstruktionsmöjligheter och tillverkningsprocesser. När en kund kan dra nytta av dessa avancerade kunskaper under tiden som de utvecklar konceptet, kan de komma på lösningar som ger förbättrad effektivitet, miljövinster och bättre säkerhet för kunderna, samtidigt som de får en ökad lönsamhet och pålitliga tillverkningsprocesser, tillägger Ben Kowing.

Potential för marknadstillväxt

SSABs huvudsakliga marknader inom jordbrukssektorn finns för närvarande i Västeuropa och Nordamerika, men även Brasilien och Östeuropa är viktiga marknadsområden. Även om jordbruksutrustning tillverkas i ett fåtal länder är slutanvändarna av utrustningen spridda över hela världen. Tack vare att utrustningen kan vara specialtillverkad för ett specifikt ändamål kan även relativt små producenter vara globala exportörer.

Jordbruket är ett allt viktigare fokusområde för SSAB även i Kina där vi har en stor tillväxtpotential, särskilt inom höghållfasta Strenx-stål.

Jordbruket är ett växande potentiellt kundsegment för både SSAB Special Steels och SSAB Europe och vi kan tillhandahålla produkter från båda divisionernas portföljer. Både Hardox och SSAB Boron har till exempel mycket att erbjuda inom markberedningsmaskiner.

Strenx är perfekt att använda i jordbruket, liksom i alla andra segment där det krävs lägre vikt, högre lastkapacitet, högre prestanda, bättre skydd för överbelastning m.m. Den största marknadsgenomslaget har Strenx inom besprutningsutrustning, där vikten har en enorm betydelse i och med att besprutningen sker medan grödan fortfarande växer. Skördemaskiner kan också ha omfattande nytta av Strenx.

Chassin till olika typer av släpvagnar, liksom alla bärande konstruktioner för utrustning som går ner i marken, kan också dra nytta av den högre hållfasthet och lägre vikt som Strenx och Hardox ger.

FAKTARUTA
Huvudsakliga områden för användning av specialstål i jordbruksmaskiner
• Markberedning (markarbete)
• Plantering
• Skadebekämpning
• Skörd
• Lastning och transport

Jordbrukstillämpningar
• Maskinkonstruktioner
• Tippvagnar
• Containrar
• Trailerchassin
• Maskinchassin
• Slitdelar
• Besprutningsutrustning
• Gångjärn och sammanfogning
• Huvar och skyddssköldar