-          Vi välkomnar regeringens initiativ och konstaterar att nationella insatser från staten, forskningsinstitut och högskolor kommer att behövas under lång tid för att vi ska kunna förverkliga vårt, LKABs och Vattenfalls initiativ för en fossilfri stålindustri, HYBRIT, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB

SSAB arbetar kontinuerligt med att minska utsläppen och har idag en av världens mest Co2-effektiva produktionsprocesser för stål från järnmalm. För att minska utsläppen ytterligare finns endast små möjligheter med rådande teknik. Våren 2016 tog därför SSAB, LKAB och Vattenfall initiativet till en fossilfri stålindustri för att hitta en lösning för att helt komma bort från rotorsaken till koldioxidutsläppen. Idén är att undersöka om man kan använda vätgas som reduktionsmedel istället för kol och koks, vilket då skulle ge järn – och vatten som biprodukt.

Det är satsningar som en konkurrensutsatt industri inte kan göra helt själv.

-          Regeringens besked visar att man förstår processindustrins betydelse för Sverige och att det krävs satsningar för att konkurrenskraft ska kunna kombineras med ambitiösa klimatmål, säger Martin Lindqvist

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected],
tel: +46 72 233 5288