SSAB har nyligen avslutat ett FoU-projekt om smarta stål (SSAB SmartSteel), en digital plattform som gör det möjligt att ladda stålet med kunskap. En unik identitetskod förbinder plåten med informationen och erbjuder kunderna och deras maskiner rätt data och instruktioner om hur de väljer och använder SSAB-stål, oavsett tillämpning. Idén är att dela med sig av den expertkunskap inom stål som SSAB står för.

– Vår vision är en plattform med molnbaserad data som innehåller instruktioner för olika aktörer i värdekedjan om hur man använder våra stål, förklarar SSABs FoU-chef Eva Petursson.

– På så sätt skulle våra kunder kunna optimera stålanvändningen och undvika kostsamma och tidskrävande fel och felaktig användning. I korthet innebär det att datan säkerställer materialhanteringskompetens där den behövs.

I pilotprojektet arbetade SSAB, under projektledning av Seija Junno, tillsammans med partners som Meyer Turku, Cajo Technologies, Aalto-universitetet, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) och Finlands Akademiråd för strategisk forskning. Resultatet har varit väldigt positivt när det gäller att identifiera rätt plåtar automatiskt och att hitta relevant data.

– Vi letar ständigt efter nya sätt att skapa mervärde för våra kunder utifrån ett hållbarhetstänk, exempelvis genom att informera om energiförbrukning under fartygets kompletta livscykel. Om stålet kan ge oss information om hur tillverkning och transport har gått till skulle det hjälpa oss enormt och det skulle vara det första steget mot en värdefull öppen värdekedja inom vårt område, säger Jaana Hänninen, miljöchef för Meyer Turku shipyard.

Öppen inbjudan till kunder och partners

SSAB är nu redo att utforska möjligheterna ytterligare för smarta stålplattformar tillsammans med fler kunder och partners och är intresserade av nya samarbeten inom processindustrin och andra aktörer för att fortsätta utvecklingsarbetet. Fler pilot-projekt gör att idén kan utvecklas ytterligare.  

– Vi ser att det enda sättet att utveckla den här idén är genom ”co-creation”. Vi anser att det är smart att samarbeta, och att alla inblandade vinner på det. Vi har precis börjat förstå hur SSAB SmartSteel kan påverka alla i värdekedjan och slutligen även samhället vi lever i, avslutar Eva Petursson.

Kontaktinformation för intresserade kunder och partners:
Eva Petursson, Head of R&D at SSAB,
[email protected]
Seija Junno, Director, Business model development at SSAB,
[email protected] 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288
Tommy Löfgren, Corporate Communications,
[email protected], tel. +46 70 525 9414