Under användarfasen kommer en SSAB EcoUpgraded-produkt att generera koldioxidminskningar som är större än den mängd koldioxid som släpps ut under produktionen av den uppgraderade delen, vilket visar de miljömässiga fördelarna som finns med höghållfasta stål.

– Genom att uppgradera till stål från SSAB kommer tillverkare snabbt att kunna kompensera för koldioxidutsläppen från stålproduktionen vid användningen av produkten. Och när vi nått break-even kommer produkten att fortsätta att ge koldioxidminskningar som överstiger den ursprungliga koldioxidskulden, säger Thomas Hörnfeldt, SSABs chef för hållbarhet.

Höghållfasta stål från SSAB tillför viktiga egenskaper såsom minskad vikt, förbättrad bränsleekonomi och/eller utökad produktlivstid. Alla dessa parametrar är viktiga när det gäller att minska produktens ekologiska fotavtryck. Konceptet SSAB EcoUpgraded erbjuder reella, dokumenterade, minskningar av koldioxidutsläpp, som ger tillverkare, och deras kunder, möjlighet att skapa miljöeffektiva produkter och lösningar. 

SSAB EcoUpgraded är en del av SSABs unika kunderbjudanden. De miljömässiga fördelarna ger SSABs kunder ytterligare en konkurrensfördel som kan öppna nya marknader och möjligheter för dem. 

– Vi vill hjälpa våra kunder, inte bara att uppfylla nya lagar och miljökrav, utan även att omvandla detta till konkreta affärsmöjligheter. Genom att uppgradera sina produkter med mer avancerade stål som ger tydliga fördelar, kan de även förbättra sin egen image och sin långsiktiga lönsamhet, sammanfattar Thomas Hörnfeldt.  

 www.ssab.com/ecoupgraded
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Hörnfeldt, VP Sustainability and Public Affairs,
[email protected] Tel: +46 70-983 34 14