-Jag har följt verksamheten i Stålbyggnadsinstitutet under många år, så det är naturligtvis hedrande och kul att få ta emot Silverbalken.
Jag har alltid tyckt att Stålbyggnadsinstitutet gör ett viktigt arbete för branschen och ett ökat användande av våra produkter inom byggsektorn, säger Mikael Nyquist.

I motiveringen till utmärkelsen står bland annat:

”Mikael Nyquist tilldelas Silverbalken år 2016 för att under mer än 25 år starkt ha bidragit till utvecklingen inom stålbyggnadsbranschen. Han står för ett naturligt ledarskap, visdom och hög allmänteknisk förståelse och han har en lång historia inom branschen. Hans bidrag spänner över flera grenar inom branschen. Han har som chef och ledare inom SSAB Tunnplåt och Plannja medverkat till utvecklingen och användandet av tunnplåt i det svenska byggandet. Ett fungerande grossistled är av yttersta vikt för ett lyckosamt nationellt stålbyggande. Genom Mikaels ledarskap har Tibnor utvecklats till en trygg och säker leverantör av stål till byggsektorn. Inom SBI har Mikael haft flera roller. Som vd under 1990-talets mitt utvecklade han rutiner som ännu idag används i institutets arbete.”

Mikael Nyquist är civilingenjör med inriktning på väg och vatten från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1987. Efter KTH examen arbetade Mikael två år på NCC och började 1990 på SBI inledningsvis med marknads och utvecklingsfrågor och från 1992 till 1995 som vd. Efter SBI började Mikael på SSAB och tillträdde en tjänst som försäljnings- och marknadschef för lackade produkter i Borlänge. 1998 blev Mikael utnämnd till vd för Plannja med placering i Luleå. En tjänst som han innehade fram till 2003 då han tillträdde tjänsten som vd för Tibnor, som är ett dotterbolag inom SSAB-koncernen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Nyquist: [email protected], tel. 010-484 01 05