Det visar ett examensarbete av Mayank Kumar utfört på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

– Vi har jämfört Toolox 44 med ett konventionellt verkstygsstål legerat med krom, molybden och vanadin. Toolox ger bättre resultat på alla punkter, säger Mayank Kumar. Generellt visar försöken på 25-50 procent bättre prestanda för Toolox. Och då har vi inte räknat in alla fördelar som kommer med ett material som kan användas direkt och inte kräver någon efterbehandling.

Bakgrunden till studien är att verktygstillverkare som regelbundet använder Toolox sedan länge noterat att SSABs verktygsstål verkar ha inbyggda, vibrationsdämpande egenskaper.

Dr. Lorenzo Daghini är universitetsadjunkt, specialiserad på tillverkning och mätsystem på avdelningen Industriell Produktion vid KTH. Han har under många år forskat kring olika sätt att minska vibrationerna i verktyg vid skärande bearbetning. Hittills har utvecklingen koncentrerats på olika typer av ytbeläggningar för att dämpa vibrationerna.

Viktigt steg

Lorenzo Daghini beskriver den här studien som ett viktigt steg för företag som arbetar med automatiserad industriell produktion.

– Faktum är att vibrationer i verktyg är en av de största begränsande faktorerna för ökad produktivitet, säger han. Dagens maskiner är så bra och stabila att de skulle klara betydligt högre takt.

– Jämfört med verktyg av konventionellt material går det att öka avverkningstakten rejält genom att byta till Toolox 44, säger Lorenzo Daghini.

Enorma möjligheter

Han vill inte ange exakta siffror, eftersom förutsättningarna varierar kraftigt beroende på applikation, men ser ändå enorma möjligheter för industrin:

– Hittills kan man säga att vi arbetat med att försöka trimma en bil från 50-talet förklarar han. Vi har utgått från en traditionell konstruktion och optimerat den. Nu får vi tillgång till en fabriksny Ferrari! Det kan ge fantastiska effekter för industrin.

I examensarbetet visar Mayank Kumar en rad exempel på förbättringar av kvaliteten på ytor som avverkats med Toolox-verktygen.

Stora vinster

Redan genom att produkten håller rätt kvalitet finns det stora vinster att hämta för industrin. Lorenzo Daghini tar en av Europas ledande biltillverkare som exempel:

– I det fallet ledde verktygsvibrationer till problem med den plana ytan på topplock, säger han. Kostnaden var 0,35 € utslaget på alla toppar i hela tillverkningsserien. Det betyder att många underkändes och måste antingen justeras eller kasseras helt.

Mayank Kumar lyfter också upp andra fördelar med Toolox-verktygen i sin studie:

– Även verktygstillverkningen vinner på Toolox, säger han. Tack vara materialets egenskaper är det enkelt att använda Toolox. Det har jämna egenskaper och när verktyget är tillverkat är det klart att använda. Konventionella verktyg måste gå igenom olika slag av efterbehandling, vilket ofta tar dagar eller veckor.

Förenklar verktygstillverkningen

Lorenzo Daghini betonar också att Toolox gör det enklare att ta fram verktyg som är skräddarsydda för speciell tillverkning.

– När det handlar om konventionella stålsorter krävs det större satser för att det över huvud taget ska vara intressant att sätta igång hela processen med tillverkning och efterbehandling, säger han. Med Toolox finns inga sådana begränsningar.

För ytterligare information, kontakta:

Joaquín Azcona, Head of Product Group, Protection & Tooling, SSAB +46 155 254 142 | [email protected]

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. http://www.ssab.com/.