Syftet med att utveckla serviceerbjudandet är att driva lönsam tillväxt, minska konjunkturkänsligheten genom att utöka nätverket Hardox Wearparts samt att utveckla nya applikationer och innovativa nya affärsmodeller tillsammans med kunderna. Gregoire Parenty, nuvarande Marknadsdirektör, blir chef för den nya affärsenheten SSAB Services från och med den 1 februari 2016.

     Denna förändring gör det möjligt för oss att bli mer fokuserade i expansionen av tjänster till krävande kunder över hela världen. Vi kommer att arbeta i nära samarbete med våra kunder i syfte att utveckla innovativa applikationer gjorda av våra höghållfasta stål, kommenterar Martin Lindqvist, VD och koncernchef för SSAB.

Ansvaret för marknadsfunktionen kommer att flyttas närmare verksamheten och integreras i SSABs tre ståldivisioner.

SSAB kommer att göra följande ändringar i koncernledningen

Gregoire Parenty övergår i sin nya befattning som chef för SSAB Services den 1 februari 2016 och avgår därmed som medlem av koncernledningen. 

Monika Gutén, nuvarande Personaldirektör och chef för Inköp och Global Business Services, kommer att ta över positionen som chef för den svenska delen av Tibnor från och med den 1 februari 2016 och kommer därmed att avgå som medlem av koncernledningen.  

Maria Långberg, nuvarande Hållbarhetschef utses till Personal- och hållbarhetsdirektör och blir därmed medlem av koncernledningen från och med den 1 februari 2016.

SSAB organiseras i tre ståltillverkande divisioner:

       SSAB Special Steels – Global stålleverantör och servicepartner för mervärdesprodukter inom seghärdat stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS)

       SSAB Europe – Ledande Norden baserad stålproducent av högkvalitativ tunnplåt, grovplåt och rör

       SSAB Americas – Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt av hög kvalitet

samt två dotterbolag:

       Tibnor – Nordens ledande leverantör av stål och metaller, ledd av Mikael Nyquist

       Ruukki Construction - Europeisk leverantör av energieffektiva lösningar för bygg och anläggning, ledd av Jarmo Tonteri

Från och med den 1 februari 2016 kommer koncernledningen att bestå av följande medlemmar:

         Martin Lindqvist, VD och koncernchef

         Olavi Huhtala, Divisionschef SSAB Europe

         Charles Schmitt, Divisionschef SSAB Americas

         Per-Olof Stark, Divisionschef SSAB Special Steels

         Jonas Bergstrand, Chefsjurist och chef för Strategi, M&A, Inköp och IT

         Håkan Folin, Finansdirektör och chef för Global Business Services

         Taina Kyllönen, Kommunikationsdirektör

         Maria Långberg, Personaldirektör och Hållbarhetschef

         Martin Pei, Teknisk direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Koch, Chef Investor Relations, [email protected], +46 8 454 57 29

Marie Elfstrand, Press Chef, [email protected], + 46 8 454 57 56

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2015 kl. 08.00 CET.