Every year, Sweden’s young graduates get to vote for their ideal employer via the Karriärbarometern survey (The Swedish Student survey). This year, 2,873 BSc and 1,032 MSc engineering professionals took part in the survey. SSAB was voted among these two groups as the most attractive employer in “Mines and Metals”, an industry which also includes Boliden, LKAB and Outokumpu. 

"SSAB has worked, both strategically and from a diversity point of view, for many years on its visibility and on attracting future talent to the steel industry. Our vision is for SSAB to be the most attractive employer in the metal industry in the Nordic countries,” said Berndtson.

Varje år får Sveriges unga akademiker rösta fram sina drömarbetsgivare via undersökningen Karriärbarometern. I år deltog 2 873 civilingenjörer och 1 032 högskoleingenjörer i undersökningen. SSAB blev framröstad bland dessa två grupper som den mest attraktiva arbetsgivaren inom ”Gruvor och Metall ” där även Boliden, LKAB och Outokumpu ingår.

- SSAB har under många år utifrån ett mångfaldsperspektiv arbetat strategiskt för att synas, attrahera och locka framtida talanger till stålbranschen. Vår vision är att SSAB är den mest attraktiva arbetsgivaren inom den nordiska metallindustrin, säger Maria Berndtson.

För att skapa större kännedom och medvetenhet om SSAB som en attraktiv arbetsgivare har ett arbete med att utveckla den externa webbens karriärsidor och övrigt marknadsföringsmaterial gjorts. Dessutom deltar SSAB varje år i en mängd olika projekt för studenter och unga akademiker samt deltar i mässor och evenemang. Utnämningen kan därmed ses som ett kvitto på flera lyckade satsningar.

- Jag vill passa på att tacka alla som jobbat aktivt med att öka kännedomen och kunskapen om SSAB som en attraktiv arbetsgivare, bland annat högskolegruppen, som består av chefer och medarbetare från olika funktioner, som är goda ambassadörer för vårt företag både internt och externt, säger Maria.

Gustav Mattsson, HR, är en av de som jobbar mycket med att synliggöra SSABs varumärke och är bland annat ansvarig för högskolegruppen.

- Utmärkelsen tycker jag alla på SSAB ska känna sig stolta över. Så en uppmaning till alla medarbetare i företaget är att ge sig själv en klapp på axeln och fortsätt att sprida vårt goda rykte så att vi kan se till att hålla oss i toppen även i framtiden, säger Gustav.

Gustav säger att han tror att den största anledningen till att SSAB är den mest attraktiva arbetsgivaren inom vår bransch är så enkel som att vi faktiskt är en riktigt bra arbetsgivare.

- Vi tar väl hand om våra anställda och ligger i framkant när det gäller innovationer och låter varje medarbetare utmanas och utvecklas på ett bra sätt. SSABs rykte som arbetsgivare på våra universitet, och även ute i arbetslivet i övrigt, är gott. Jag tror det finns en genuin känsla av att man trivs på sin arbetsplats och att man också talar om det för sina medmänniskor, förklarar han.

Attraktivitet även bland studenter

I våras genomförde Universum sin undersökning Företagsbarometern, där studenter får rösta på sin drömarbetsgivare. Även där blev SSAB utsedd som attraktivast i sin bransch ”Gruvor och Metall”.

- I Företagsbarometern, som riktar sig till högskole- och universitetsstudenter, så hamnade vi på första plats inom Metall och Gruvor när högskoleingenjörer svarade – dock inte när civilingenjörer svarade, berättar Gustav.

Läs mer här om Företagsbarometern: http://universumglobal.com/se/branschbast-och-nykomlingar-karriarbarometern-2015/